HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 981 to 1000 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 981 HUC

price: €60 - €100
L'Empire Chinois faisant suite à l'ouvrage intitulé souvenirs d'un voyage dans la Tartarie et le Thibet. Quatrième éditionbid
Click to enlarge image 982 IRELAND, Samuel

price: €240 - €300
Picturesque Tour through Holland, Brabant, and part of France; made in the Autumn of 1789bid
Click to enlarge image 983 ISABEY, Jean-Baptiste

price: €280 - €360
Voyage en Italie, par J. Isabey, en 1822. Trente Dessinsbid
Click to enlarge image 984 LAFITEAU, Joseph François

price: €800 - €1200
De Zeden der Wilden van Amerikabid
Click to enlarge image 985 LAT, Jan de

price: €800 - €1400
Nieuw en beknopt kaart-boekje, vertoonende de XVII Nederlandse Provintien - Atlas portatif ou livre nouveau de cartes geographiques qui contient les XVII Provinces des Païs-Basbid
Click to enlarge image 986 MARITI, Giovanni

price: €280 - €360
Voyages dans l'isle de Chypre, la Syrie et la Palestine avec l'histoire générale du Levantbid
Click to enlarge image 987 [MAROC - LE MARECHAL LYAUTEY] - GOULVEN, J.

price: €80 - €120
Lyautey l'Africainbid
Click to enlarge image 988 MICHEL - DESNOS

price: €280 - €360
L'indicateur fidèle ou guide des voyageurs qui enseigne toutes les Routes Royales et Particulières de la France, Routes levées géométriquement dès le Commencement de ce Siècle ...bid
Click to enlarge image 989 POCOCKE, Richard

price: €1200 - €1800
Beschryving van het Oosten, en van eenige andere landenbid
Click to enlarge image 990 ROBERT de VAUGONDY ; DELAMARCHE

price: €450 - €600
Nouvel Atlas portatif destiné principalement pour l'instruction de la jeunesse ... et adopté pour l'usage de l'École Royale Militairebid
Click to enlarge image 991 STRUYS, J.J.

price: €600 - €800
Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige reysen, door Italien, Griekenlandt, Lijflandt, Moscovien, Tartarijen, Meden, Persien, Oost-Indien, Japan, en verscheyden andere Gewesten. Waar in vertoont werden, Behalven een nauwkeurige en omstandige beschrijvinge der gemelde Landenbid
Click to enlarge image 992 [TAILLARD, Constant]

price: €90 - €140
Les jeunes voyageurs ou lettres sur la France, en prose et en versbid
Click to enlarge image 993 THIS LOT WILL NOT BE AUCTIONED

price:
Oud en Nieuw Oost-Indien, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens een wydlustige beschryvinge der Moluccos, Amboina, ...bid
Click to enlarge image 994 VANDER LINDEN, Jan

price: €80 - €120
Heerlyke ende gelukkige reyze nae het heylig Land ende stad van Jeruzalem...in 't Jaer onze heeren 1633... Het wederkeeren ofte tweede deel van de eerlyke ende gelukkige reyze ... tot stigtinge en vermaek van de jongheydbid
Click to enlarge image 995 VRIES, Simon de

price: €3000 - €4500
Curieuse Aenmerckingen der bysondere Oost en West-Indische Verwonderens-waerdige Dingen, Nevens die van China, Africa, en andere Gewesten des Wereldsbid
Click to enlarge image 996 [WALVISVANGST]

price: €900 - €1400
De walvischvangst, met veele byzonderheden daartoe betrekkelykbid
Click to enlarge image 997 WINSCHOOTEN, Wigardus van

price: €400 - €600
Seeman: behelsende een grondige uitlegging van de Nederlandse Konst, en Spreekwoorden, voor soo veel die uit de Seevaart sijn ontleend, en bij de beste Schrijvers deeser eeuw gevonden werden.bid
Click to enlarge image 998 ABRAHAM À SANCTA CLARA

price: €180 - €240
De kapelle der dooden, of de Algemeene Doodenspiegel ... om indagtig te zyn het Memento Mori, of Gedenkt te Stervenbid
Click to enlarge image 999 ABRAHAM a SANCTA CLARA

price: €160 - €240
Den algemeynen doodenspiegel ofte de capelle der doodenbid
Click to enlarge image 1000 ABRAHAM À SANCTA CLARA

price: €200 - €300
Mercurialis of Winter-groen. Dat is: aangename en vermaakelyke geschiedenissen en gedichten, waarin verscheide zedelyke leerstukken, en eene zeer ryke voorraad van Bybelsche concepten gevonden worden, voor alle bedroefde en vrolyke gemoederen, leeraars, predikers, en geestelyke persoonen, als mede voor alle byzondere leezers tot een voordelig tydverdryf, namelyk, om vrolyk te leven en blymoedig te stervenbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page