HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 921 to 940 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 921 [BOTANY - PERIODICAL]

price: €280 - €360
Revue de l'horticulture belge et étrangèrebid
Click to enlarge image 922 CATTAN, Christophe de

price: €700 - €1000
La geomance du Seigneur Christophe de Cattan, Gentilhomme Genevois. Livre non moins plaisant & recreatif, que d'ingenieuse inventions, pour sçavoir toutes choses, presentes, passees & à advenir. Avec la Roüe de Pythagorasbid
Click to enlarge image 923 CHOMEL, Noël; CHALMOT, Jacques Alexander de

price: €1200 - €1800
Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboek, vervattende veele middelen om zijn goed te vermeerderen, en zijne gezondheid te behouden... Gevolgd door: Vervolg op M. Noël Chomel. Algemeen huishoudelyk-, natuur-, zedekundig- en konstwoordenboekbid
Click to enlarge image 924 CLUSIUS, Carolus

price: €2800 - €3600
Rariorum aliquot stirpium, per Pannoniam, Austriam, & vicinas quasdam Provincias obseruatarum historiabid
Click to enlarge image 925 DE LA CAILLE (Abbé)

price: €120 - €180
Leçons elementaires d'astronomiebid
Click to enlarge image 926 DODOENS, Rembert

price: €4000 - €5000
Cruydeboeck In den welcken die gheheele historie dat es Tgheslacht, tfatsoen, naem, natuere, dracht ende werckinghe van den Cruyden niet alleen hier te lande wassende maer oock van den anderen vremden in der Medecijnen oorboorlijck met grooter neersticheyt begrepen ende verclaert ...bid
Click to enlarge image 927 DODOENS, Rembert

price: €1800 - €2200
Cruydt-boeck volgens sijne laetste verbeteringe; met biivoegsels achter elck capittel, uut verscheyden cruydtbeschrijvers: item in 't laetste een beschrijvinge vande Indiaensche gewassen, meest getreocken ut de schriften van Carolus Clusiusbid
Click to enlarge image 928 DUHAMEL DU MONCEAU, Henri-Louis

price: €500 - €700
Art de rafiner le sucre. Seconde éditionbid
Click to enlarge image 929 DUPLEIX, Scipion

price: €280 - €360
Corps de philosophie contenant la logique, la physique, la métaphysique, et l'éthiquebid
Click to enlarge image 930 [DU VIVIÉ, Johannes]

price: €500 - €600
De nieuwe, en naauw-keurige Neederlandse hovenier, onderwijsende hoe hier te lande, onder dit climaat een tuin, met sijn parken, paaden, glintingen en heiningen wel sal aangeleid, en hoe de boomen aan deese moeten geplant, gesnoeid, aangebonde en onderhouden werden.bid
Click to enlarge image 931 HAMONVILLE, L. d'

price: €40 - €60
Atlas de poche des oiseaux de France, Suisse et Belgiquebid
Click to enlarge image 932 HERINCQ, F. - GERARD, F. - REVEIL, O.

price: €180 - €240
Traité de botanique généralebid
Click to enlarge image 933 JONSTON, J.; GRAUSIUS, M.

price: €1600 - €2000
Beschrijving vande natuur der viervoetige dieren... + Beschrijving vande Natuur der vissen en bloedloze water-diere[n]... + Beschrijving vande Natuur der vogelen... + Beschrijving vande Natuur der gekerfde of kronkel-dieren, slangen en drakenbid
Click to enlarge image 934 [KERSTEMAN, F.L.]

price: €70 - €90
Spiegel der weereld, of geheime waernemingen van den beruchten astrologist J.C. Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen meester Franciscusbid
Click to enlarge image 935 KNOOP, J.H.

price: €800 - €1000
Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van Appelen en Peeren, meest geacht en zorgvuldigst aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland en in de XVII Provintien. Met eene voorreden van Johannes Florentius Martinet - Beschrijving van vruchtboomen en vruchten, die men in hoven plant en onderhoudt - beschrijving van plantagie-gewassenbid
Click to enlarge image 936 La FERRIÈRE

price: €90 - €140
Le menage universel de la ville et des champs, et le jardinier accommodez au gout du tems contenant la patisserie, confitures, liqueurs, la cuisine, le jardinage, la chasse et la pesche... avec un traité des abeillesbid
Click to enlarge image 937 [LAND- EN TUINBOUW]

price: €140 - €200
De burger-boer, of land-edelman, zynde een beknopt zak-woordenboek van het buiten-leeven.bid
Click to enlarge image 938 [LE BERRYAIS, René]

price: €200 - €300
Traité des jardins, ou Le nouveau de La Quintinyebid
Click to enlarge image 939 LE LORRAIN de VALLEMONT, Pierre

price: €200 - €260
Curiositez de la nature et de l'art sur la vegetation: ou l'agriculture, et le jardinage dans leur perfectionbid
Click to enlarge image 940 LESSON, René-Primevère

price: €180 - €260
Traité d'ornithologie, ou tableau méthodique des ordres, sous-ordres, familles, tribus, genres, sous-genres et races d'oiseaux. Planchesbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page