HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 861 to 880 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 861 [ORDONNANTIES]

price: €200 - €300
Ordonnantie ende regelement op't stuck van de muntebid
Click to enlarge image 862 OUDENHOVEN, Jacob van

price: €80 - €120
Silva-Ducis aucta & renata of een nieuwe ende gantsch vermeerderde beschrijvinge van de stadt van s'Hertogen-Bossche, : vervatende des selfs begin en voortganck, soo van geestelijcke als wereldtlijcke gestichten, oprichten van't capittel, ende collegien, maniere van regeeringhe, ende hare privilegien ende vryheden, bevorderinghe van haer bisdom ende bisschoppen, ende meer andere dingenbid
Click to enlarge image 863 OUTREMAN, Henri et Pierre d'

price: €400 - €600
Histoire de la ville et comté de Valentiennesbid
Click to enlarge image 864 [PAMFLET]

price: €120 - €180
Naeckte ontdeckinghe vande niev-vve ende ovde Spaensche practijcke, die hy is ghebruyckende, om eenmael meester van dese Nederlantsche republijcke te zynbid
Click to enlarge image 865 PAQUET-SYPHORIEN

price: €180 - €240
Voyage historique et pittoresque fait dans les Pays-Bas et dans quelques départemens voisins, pendant les années 1811, 1812 et 1813. Nouvelle éditionbid
Click to enlarge image 866 PATTYN, Charles-Philippe

price: €140 - €200
De vry zee-bevaeringe uyt de wet der natuur, der volckeren en der borgeren bevestigt, herstelt, en herlevende. In het Latijn uyt-gegeven; ende in onse Neder-duydtsche taele overghesteltbid
Click to enlarge image 867 PÉRÉFIXE de BEAUMONT, Hardouin de

price: €60 - €90
Histoire du roy Henry le Grandbid
Click to enlarge image 868 RASTOUL, Alphonse

price: €30 - €50
Tableau d'Avignonbid
Click to enlarge image 869 [REVOLUTION FRANCAISE] RABAUT

price: €400 - €600
Précis historique de la Révolution Françoisebid
Click to enlarge image 870 [REYGERSBERCH, Jan van]

price: €280 - €360
Dye Cronijcke van Zeelandtbid
Click to enlarge image 871 ROGGE, Cornelis

price: €90 - €140
Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden.bid
Click to enlarge image 872 SANDERUS, Antonius

price: €1600 - €2000
Chorographia Sacra Brabantiaebid
Click to enlarge image 873 SCHEFFER, Joannes

price: €90 - €140
De Antiquorum Torquibus Syntagmabid
Click to enlarge image 874 SÉGUR, M. le comte de

price: €80 - €120
Histoire Universelle, Ancienne et Modernebid
Click to enlarge image 875 SERRURE (éd.)

price: €40 - €80
Le Livre de Baudoyn, conte de Flandre; suivi de fragments du roman de Trasignyesbid
Click to enlarge image 876 SISMONDI, Simonde

price: €80 - €120
Histoire des républiques italiennes du moyen âgebid
Click to enlarge image 877 [SPAANSE WREEDHEDEN]

price: €4500 - €6000
De Spaensche Tiranye. Gheschiet in Neder-Lant. Waer inne te sien is de onmenschelicke en wreede handelinghen der Spangiaerden ..Insonderheyt aende Graven van Egmont, Hoorn, Montigni, Marquis van Bergen, Kinderen van Batenburg, als andere voorname treffelijcke edelen, heeren, predicanten, ende veel duysent ingesetenen, jong, out, man ende vrouw. Voornamelick inde steden Naerden, Haerlem, Rotterdam, Oudewater, Zutphen, Antwerpen, Brussel, Mechelen, Maestricht, Rijssel, Douay, Doornick &cbid
Click to enlarge image 878 [SPAANSE WREEDHEDEN]

price: €800 - €1200
Warachtighe beschrijvinghe ende levendighe afbeeldinghe vande meer dan onmenschelijcke ende barbarische tyrannije bedreven by de Spengiaerden inde Nederlanden onder de regieringen van den Keyser Carel V, Philips II en Philips III Coningen van Spaengienbid
Click to enlarge image 879 SUE, Eugène

price: €80 - €120
Histoire de la Marine Française - XVIIe siècle, Jean Bartbid
Click to enlarge image 880 [VANDEN EYNDE, R.]

price: €140 - €180
Provincie, stad, ende district van Mechelenbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page