HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 761 to 780 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 761 CYPRIANUS, Caecilius - PAMELIUS (ed.)

price: €240 - €300
Opera ... in tres tomos nunc primum distincta .. editio altera priori castigariorbid
Click to enlarge image 762 DE JONGHE, Bernardus

price: €120 - €180
Ghendtsche geschiedenissen by forme van maendt-register in den welcken van maendt tot maendt beschreven wordt: wat dat'er aenmerckens-weerdigh geschiet is ten tyde van de geuseryre, en de beeldt-stormerye binnen, en ontrent de stadt Ghendtbid
Click to enlarge image 763 DUIKERIUS, J.

price: €180 - €300
Voorbeeldzels der oude wyzen. Waar in op een zinryke voet, en bevallige zwier, de menschelyke hartstogten, en daar uit ryzende deugden en gebreken, behandeld wordenbid
Click to enlarge image 764 [DUSART, Cornelis]

price: €800 - €1200
Renversement de la morale chretienne, première partie / seconde partie - Omstootinge der christelyke zeden door de wanschik en ongeregeltheden der Moniken, eerste deel / tweede deelbid
Click to enlarge image 765 ESTIUS, Willem

price: €120 - €140
Waerachtige Historie Van de Martelaers van Gorcom, Meesten-deel al Minder-broeders, die veur het Catholijck gheloove van de ketters ghedoodt zijn inden iaere onses Heeren, M.D.LXXIIbid
Click to enlarge image 766 GNAPHAEUS, G. (= Willem C. de Volder)

price: €120 - €180
De eerste Hollandsche Martelaer, ofte Historie van het Lijden ende de Doodt aangedaen Jan de Backer, geboortigh van Woerden, Om de Belijdenisse van de Evangelische Waerheyt in 's Gravenhage verbrandt, in den Jare 1525.bid
Click to enlarge image 767 GOMARUS, Franciscus

price: €340 - €500
Vvaerschouwinghe, over de Vermaeninghe aen R. Donteklockbid
Click to enlarge image 768 [HENRICPETRI, Adam]

price: €1600 - €2000
Histoire des troubles et guerres civiles du Pays-Bas Autrement dict la Flandre ... le tout departy en quattre Livresbid
Click to enlarge image 769 HORTENTIUS, Lambertus

price: €180 - €240
Verhaal van de oproeren der wederdoopers, voorgevallen te Amsterdam, Munster en in Groeninger-landbid
Click to enlarge image 770 HUBERT, Eugène

price: €50 - €70
Les Pays-Bas espagnols et la République des Provinces-Unies depuis la paix de Munster jusqu'au Traité d'Utrecht (1648-1713)bid
Click to enlarge image 771 [KETTERIJ]

price: €280 - €360
Grouwelen der voornaemster hooft-ketteren, die voortijds (ende in dese leste tijden) soo in Duytslant als in Nederlandt, hen opgheworpen hebbenbid
Click to enlarge image 772 [KING JAMES BIBLE]

price: €280 - €360
The Holy Bible containing the Old and New Testaments: newly translated out of the original tongues, and with the formaer translations diligently compared and revisedbid
Click to enlarge image 773 LEPE, Laurentius van der

price: €380 - €450
De waere kercke triumpherende over de valschebid
Click to enlarge image 774 LUCAS, Franciscus

price: €180 - €240
Romanae Correctionis in Latinis Bibliis editionis vvulgatae iussu Sixti V. Pont. Max. recognitis, Loca insigniorabid
Click to enlarge image 775 [LYDIUS, Jacobus]

price: €280 - €360
Den Roomschen Uylen-spiegel getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-Catholijcke Legende-boeckenbid
Click to enlarge image 776 [LYDIUS, Jacobus]

price: €300 - €400
Laetsten duyvels-dreck, ofte Ongehoorde grouwelen van paepsche leeraers onser eeuwebid
Click to enlarge image 777 MARTIN, D.

price: €280 - €360
Historie des ouden en nieuwen testaments. Dutch transl. W. Sewelbid
Click to enlarge image 778 [MATTSPERGER, Melchior; HONDIUS, Gerard Puppius]

price: €280 - €360
De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van Bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der Jeugd ...bid
Click to enlarge image 779 MEERBEECK, Adrianus van

price: €200 - €300
Chroniicke vande gantsche werelt, ende sonderlinghe vande seventhien Nederlanden begrypende de tweedrachten, oorlogen ...bid
Click to enlarge image 780 (OPMEER, Petrus van)

price: €180 - €240
Dat Schip van patientie ende penitentiebid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page