HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 721 to 740 from 1246 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 721 SCRIBANI, Carolus SJ

price: €120 - €180
Amor divinusbid
Click to enlarge image 722 SOLLERIUS, Joannes Baptista

price: €260 - €300
Acta S. Godelevae V. et M. patronae Ghistellensiumbid
Click to enlarge image 723 STRADANUS, Joanne

price: €600 - €800
Passio, Mors, et Resurrectio DN. Nostri Iesu Christi. Iconibus artificiosissimis ŕ celeberrimo pictore Joanne Stradano Brugensi Belga delineata ŕ Philippo Gallaeobid
Click to enlarge image 724 [SURIUS, Bernardinus]

price: €200 - €300
Den godtvruchtighen pelgrim ofte Jerusalemsche Reyse... Derden druckbid
Click to enlarge image 725 THOMAS a KEMPIS

price: €90 - €120
De Imitatione Christi, libri IV. Ex rec. Ph. Chifletii.bid
Click to enlarge image 726 THIS NOT WILL NOT BE AUCTIONED

price:
De Imitatione Christi, libri quatuor ... ad autographem emendati, opera ac studio Henrici Sommalii č SJbid
Click to enlarge image 727 THOMAS a KEMPIS

price: €140 - €180
Qui sequitur me, dat is : de Navolginge Christi : bedeylt in vier Boecken .. over-gestelt uyten Latijne in Brabants-duytsch door H. Nicolaus van Winghebid
Click to enlarge image 728 [TREUVÉ, Simon Michel]

price: €180 - €240
Den geestelycken zielbestierder voor de gene die geenen en hebbenbid
Click to enlarge image 729 TURSELLINI, Horatio SJ

price: €120 - €160
De historie ende mirakelen van O.L. Vrauwe van Loretten, ende nu nieuwelycx vertaelt door P. Petrus Mallantsbid
Click to enlarge image 730 VAENIUS, Otto

price: €120 - €180
Vita D. Thomae Aquinatisbid
Click to enlarge image 731 VANDEN ABEELE, Carolus SJ

price: €120 - €160
Lieflykheit van Jesus-Christus mensch God, alle herten verpligtende ende praemende om hem volmaektelijk te beminnenbid
Click to enlarge image 732 [van der GRACHT, Hendrik SJ]

price: €120 - €180
Het leven van den Heiligen Joseph. Jesu voedsterheerbid
Click to enlarge image 733 VAN GORCUM, Jan

price: €70 - €90
Een geestelicke uytlegghinghe op cantica canticorumbid
Click to enlarge image 734 [VELASCO, Franciscus Fernandez de]

price: €140 - €180
Het mergh des levens des heylighen Bernardus, honigh-vloeyenden leeraer der H. kercke. Verlicht met 55. beelden. Ten koste ende aerbeydt van d'abdije van Baudeloo binnen de stadt van Ghendt.bid
Click to enlarge image 735 VERON, Franciscus, S.J.

price: €80 - €120
Manuale Sodalitatis Beatae Mariae Virginis, in domibus & Gymnasijs Societatis Iesu toto Christiano orbe institutae. Miraculis dictae Sodalitatis illustratumbid
Click to enlarge image 736 VLOERS, Petrus

price: €450 - €600
Eerste (-tweede) deel vande wonderbaere mirakelen vanden H. Roosen-crans, in rym beschreven, ende uyt-ghedruckt in fyne beldenbid
Click to enlarge image 737 [VOLKSBOEK] - LOYS, Ferdinandus

price: €120 - €180
Den nieuwen spiegel der jongheyd ofte gulden A, B, C, voor de leerzuchtige jongheydbid
Click to enlarge image 738 VOS, Maarten de - COLLAERT, Adriaen

price: €1200 - €1800
Vita, Passio et Resurrectio Jesu Christi, variis iconibus a celeberrimo pictore Martino de Vos expressa, ab Adriano Collart nunc primum in aes incisisbid
Click to enlarge image 739 VOS, Maarten de - COLLAERT, Adriaen

price: €600 - €900
XII. fidei apostolicae symbola, iconibus artificiosissimisbid
Click to enlarge image 740 WEERTS, Paul

price: €240 - €360
Cort begryp van't wonderlijck leven der H. moeder Clarabid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 Next page Last page