HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 966 from 1246 Next lot Last lot
Lot nr:966
Book nr:28614
Author:AA, Pieter vander
Title:Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en landereysen na Oost en West-IndiŽn ... zedert het jaar 1514 tot 1518, 1518 tot 1519, 1606 tot 1608, 1608 tot 1611
Town:Leyden
Publisher:Pieter vander Aa
Year:1706-07
Description:4 vol. in-8į met 15 reisverhalen: 1) Antonius de HERRERA. Uytvoerige reys-togten door Pedrarias Davila naar de Vaste Kust van Darien in 't jaar 1514 ... Haven van de Havana ...
2) Joan de BARROS. Scheeps-togten en manhafte krygs-bedryven door Lopo Soares d'Albegeria ... als Kapitein Generaal en Gouverneur der Oost-Indien ...1515
3) Joan de BARROS. Scheeps-togt door Fernando Perez d'Andrade ... van Malacca afgezonden na de Golf van Bengale en Kusten van China 1516 ... Sumatra ....
4) Antonius de HERRERA. De rampspoedige scheeps-togt van Franciscus Hernandez de Cordua, ter nieuwe ontdekking na Jukatan ondernomen, door Jean de Gryalva, met IV schepen, tot aan de kust van Nieuw-Spanjen
5) Joan de BARROS. Ongemeene scheeps-togten door Diego Lopez de Sequeira ... in de Oost-IndiŽn, met IX Schepen ... Maldives, Moluccos, Banda, Ternate, Sumatra, Ceylon en andere Specery-Eilanden...
6) De roem-waardige zee- en land-togten door den vermaarden FERDINANDES CORTES, als bevel-hebber met een scheeps-vloot gedaan na Nieuw-Spanje en Mexico
7) De gedenkwaardige reizen vanden beroemden Capiteyn Johan Smith na Virginien gedaan in den jare 1606
8) Derde reys, gedaan voor de Engelsche maatschappy na Oost--IndiŽn onder den Generaal Willem Keeling.
9) Gedenkwaardige reys vanden Engelschen Capitain Robert Coverte, eerst ter zee; dog by Cambaya een ellendige schipbreuck geleeden hebben, te lande door Indostan, of Opper-IndiŽn, Persien, Arabien, Asiatisch Turckyen ...
10) William FINCH. Voyagie van Capiteyn William Hawkins door Oost-Indien ... ontmoeting by den Grooten Mogel
11) Scheeps-togt van Robert Harcourt, na Gujana
12) Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien onder het beleyd van Alexander Sharpley en Richard Rowles ... alsook de vijfde reys.... bysonder na Java en Banda
13) Sesde reys van de Englsche maatschappy na Oost-IndiŽn door den Generaal Hendrik Middelton
14) Sevende reys na Oost-Indien op kosten van de Engelse Maatschappy door Kapiteyn Antony Hippon ... dag-register van Pieters Williamson Floris na Patane en Siam
15) Agtste Oost-Indische reys, onder Capitain Joan Saris ... op Java, in de Moluccas, Japan &c.
Alle gedrukt in gotische letters, sommige bladen vergeeld, enkele vlekjes. Illustraties: titelvignet op elke titel, vol. 1 met 16 (van 17) platen en 4 kaarten, vol. 2 met 11 platen en 4 kaarten, vol. 3 met 21 platen en 3 kaarten, vol. 4 met 14 platen en 3 kaarten. Totaal: 62 platen en 14 kaarten. Enkele kaarten versterkt in de plooi. Gebonden in vol perkament uit de tijd, wat vervuild, gespikkelde sneden. Aantrekkelijk set
Note:Herkomst: S. van Hasselt, Roosendaal
Ref. Tiele 5 en Cat. NHSM p.107
Price:€800 - €1200
Sellingprice:€2200
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 ... Next lot Last lot