HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 745 from 1246 Next lot Last lot
Lot nr:745
Book nr:29226
Author:BALTENSZ, Frans
Title:Samaritane, ofte Spieghel der godtsvreesentheyt en eerbaerheyt / Woordelijcke verklaringhe van thien capittelen in Johanne / Besterfenis van den Heere in sijn Uyterste / De eerlijckheydt des Heeren
Town:Dordrecht
Publisher:Frans Baltensz.
Year:1648
Description:In-8, 51, 315 pp, gedrukt in gotische letters. Gebonden in vol perkament uit de tijd, wat vervuild
Note:Ex libris W.C. Baert de Waarde. "Dit geheele werk was zoo ergerlijk en aanstootelijk en bevatte zoovele grove uitvallen tegen kerk en staat, dat de Regering hem verbood het uit te geven; doch, wat hij geschreven had moest het licht zien, in spijt van dat verbod. Hij knipte dus het geheele handschrift in kleine snippers, soms slechts drie of vier woorden bijeen, soms eenen geheelen regel aan elkander latende. Nu schudt hij alle die snippers in eenen zak of eene mand dooreen, voegt ze allen, naar gelang zij hem in de hand kwamen, weder naast elkander en zond het in 1648 de wereld in, waardoor en een boek ontstond, waar zin noch slot aan is, dat door zijne onverstaanbaarheid vermaard is geworden, en wegens zijne zeldzaamheid op openbare verkoopingen 5 of 6 ja somtijds zelfs 7 guld. geldt." (Van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden, 1854, dl. 2, p. 88)
Price:€120 - €160
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 ... Next lot Last lot