HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1188 from 1246 Next lot Last lot
Lot nr:1188
Book nr:29227
Author:BRUNE de jonge, Jan de
Title:Wetsteen der Vernuften, oft bequaam middel, om, van alle voorvallende zaken, aardighlik te leeren spreken
Town:Aemsteldam
Publisher:Iacob Lescaille
Year:1644
Description:In-4, [20], 351, [32] pp. Opgedragen aan den Heere Iacob Cats. Met titelvignet in kopergravure. Eerste editie, het eerste deel: een tweede deel verscheen na de dood van de auteur in 1659. (Roest)vlekjes. Met talrijke aantekeningen in de marges en op ingevoegde blaadjes, met vertalingen van de Italiaanse, Engelse enz. citaten. Gebonden in perkament uit de tijd, vervuild. Guido Gezelle bezat een latere editie van dit boek dat hij vaak gebruikte.
Bijgevoegd: id. Banket-werk van goede gedachten. Middelburgh, Jaques Fierens, 1657. In-8, [16], 496 pp, titelvignet in houtsnede, met een fijn portret van de schrijver (dooor Th. Matham naar W. Eversdyck). Band uit de tijd in vol perkament, vervuild. (samen: 2 boeken)
Note:Over de Weststeen: "Het is een eigenaardig werk, in proza geschreven, maar met vele versjes tusschen den tekst. Allerlei onderwerpen worden er in besproken, die op aardige wijze zijn aaneengeregen, en ernstige vertoogen, die blijk geven van eene zeer groote belezenheid, niet alleen van latijnsche, maar ook van fransche, italiaansche, spaansche en engelsche schrijvers, worden afgewisseld met tal van anecdoten. En zijner tijdgenooten vergeleek het boek met de Essais van Montaigne en inderdaad blijkt, dat de Brune het werk van den franschen schrijver goed heeft gekend." (Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4, p. 335)
Price:€280 - €360
Sellingprice:€240
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1184 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 ... Next lot Last lot