HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1001 to 1020 from 1201 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1001 HOUVE, Matthijs van der

price: €160 - €200
Hantvest of chartre chronyck van de landen van Oud-Batavien, Oud-Vriesland, Oud-Franckenlandbid
Click to enlarge image 1002 KOLYN, Klaas

price: €70 - €90
Geschichthistoriaal rym, of rymchronyk ... beginnende met den Simberschen vloed, en eyndigende met de dood van Graaf Dirk, Vader van Florents den III. Graaf van Hollandbid
Click to enlarge image 1003 [LEIDEN]

price: €140 - €180
Keuren der stadt Leydenbid
Click to enlarge image 1004 [LEIDEN]

price: €280 - €360
Les délices de Leide, une des célébres villes de l'Europe, qui contiennent une description exacte de son Antiquité, de ses divers Aggrandissemens, de son Academie, de ses Manufactures, de ses curiosités, & généralement de tout ce qu'il y a de plus digne à voirbid
Click to enlarge image 1005 LENNEP, J. van - HOFDIJK, W.J.

price: €70 - €90
Merkwaardige kasteelen in Nederlandbid
Click to enlarge image 1006 LOON, Gerard van

price: €140 - €220
Aloude Hollandsche histori der keyzeren, koningen, hertogen en graaven; welken, sedert de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland, tot de herstelling van 's Graaven Florents den Eerstens Zoon, aldaar het Hooggebied gehad hebben [etc.]bid
Click to enlarge image 1007 LOON, Gerard van

price: €140 - €220
Aloude Hollandsche histori der keyzeren, koningen, hertogen en graaven; welken, sedert de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland, tot de herstelling van 's Graaven Florents den Eerstens Zoon, aldaar het Hooggebied gehad hebben [etc.]bid
Click to enlarge image 1008 LOON, Gerard van

price: €160 - €240
Beschryving der aloude regeeringwyze van Hollandbid
Click to enlarge image 1009 MATTHAEUS, Antoniuns

price: €180 - €260
Veteris ævi analecta seu Vetera monumenta hactenus nondum visabid
Click to enlarge image 1010 METEREN, Emanuel van

price: €320 - €400
Historie der Neder-landscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiedenissenbid
Click to enlarge image 1011 METEREN, Emanuel van

price: €240 - €360
Historie der Nederlandscher ende haerder Naburen Oorlogen ende geschiedenissen tot den jare 1612bid
Click to enlarge image 1012 METEREN, Emanuel van

price: €140 - €220
Historie van de oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen, en derzelver Nabuuren: beginnende met den Jaare 1315, en eindigende met den Jaare 1611bid
Click to enlarge image 1013 METEREN, Emanuel van

price: €100 - €140
Oorlogen en geschiedenissen der Nederlanderen en derzelver nabuurenbid
Click to enlarge image 1014 MIERIS, Frans van

price: €70 - €90
Beschryving der Bisschoplyke munten en zegelen van Utrecht in't byzonder, Midsgaders van den oorsprong, de waarde en benaaming van 't geld, het verschil der muntstoffen en weegingen, de waarde der metaalen, 't recht van geldmuntenbid
Click to enlarge image 1015 MIERIS, Frans van

price: €380 - €600
Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland: beginnende met de eerste [...] brieven van die landstreeken, en eindigende met den dood van [...] Jacoba van Beijerebid
Click to enlarge image 1016 [NEDERLAND]

price: €90 - €140
Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken of merkwaerdige geschiedenissen voorgevallen in de Vereenigde Provincien en de Volk-plantingenbid
Click to enlarge image 1017 [ORDONNANTIE]

price: €80 - €120
Sent-brief vande Generale Staten der geunieerde Nederlandtsche Prouincien, aen mijn heere den prince van Chimay gouuerneur van Vlaenderenbid
Click to enlarge image 1018 [OVERIJSSEL] ROEYER, Willem

price: €180 - €240
Defensions-schrift, voor den wel-edel. gheboornen gestrengen heer Rutger van Haersolthe [...]. Op en tegens De oprechte en naeckte ontdeckinge van de gronden der verschillen in de provintie van Over-yssel, door een genaemden patriot, doen emanerenbid
Click to enlarge image 1019 [PAMFLET] CRISPEEL

price: €90 - €120
Politiecque reflectien van staat, op Zeker, onlangs in het licht gekomene Boek, waarin de Hooge Overigheyd van de Provintie van Holland benevens eenige Leden van dien ten hoogsten zyn geledeerdbid
Click to enlarge image 1020 [SCRIVERIUS, Petrus]

price: €200 - €240
Beschrivinge van Out Batavien met de antiquiteyten vandien mitsgaders d'Afbeeldinge, Afcomst ende Historie der Edelen Hoogh-geboren graven van Hollant, Zeelant ende Vrieslant etc. als oock een corte beschrivinge der Nederlansche oorlogen ...bid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 Next page Last page