HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 981 to 1000 from 1201 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 981 VRIES, Simon de

price: €1000 - €1400
De doorlughtige weereld voorstellende een zeer nette genealogische, historische en politische beschrijvingh aller tegenwoordig levende Keyseren, Koningen, Vorste en Graven; nevens de staten en republiquen des geheelen Aerdbodems.bid
Click to enlarge image 982 [AMSTERDAM]

price: €90 - €160
Succincta enarratio miraculoru quae gloriose operatus est dominus per venerabile sacramentum, in sacello sacri loci in Amstelredambid
Click to enlarge image 983 [BEROERD NEDERLAND]

price: €140 - €200
De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeeringbid
Click to enlarge image 984 BRANDT, G.

price: €700 - €900
Historie der reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en ontrent de Nederlandenbid
Click to enlarge image 985 BREDIUS - BRUGMANS e.a.

price: €50 - €70
Amsterdam in de zeventiende eeuwbid
Click to enlarge image 986 [COURT, Johan de la]

price: €120 - €160
Aanwysing der heilsame politike Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Vrieslandbid
Click to enlarge image 987 DE GROOT, Hugo

price: €500 - €700
Nederlandtsche jaerboeken en historien sedert MDLV tot MDCIXbid
Click to enlarge image 988 [DOMSELAER, Tobias van]

price: €240 - €360
Het ontroerde Nederlandt, door de wapenen des konings van Vrankryk, Dat is een waarachtig verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden, met dessels binnelandtse beroertenbid
Click to enlarge image 989 [FOKKE SIMONSZ., Arend]

price: €140 - €180
De Vaderlandsche historie in thematabid
Click to enlarge image 990 FOKKE SIMONSZ., Arend

price: €200 - €300
De mode of Verhaal der zeden, denkwijzen, kleederdragten en gewoonten van de aloude, middentijdsche en hedendaagsche beschaafde volken, vermakelijk voorgesteld. Eerste deel: de aloude volkenbid
Click to enlarge image 991 [GROTIUS]

price: €60 - €90
Het leven van Hugo de Grootbid
Click to enlarge image 992 GUALDO PRIORATO, Galeazzo - [FOPPENS]

price: €240 - €360
Relatione delle Provincie Vnite del Paese Basso descritta dal conte Galeazzo Gualdo Priorato ....bid
Click to enlarge image 993 [HAARLEM]

price: €140 - €200
Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden, aan de stad Haerlem en haare burgers verleendbid
Click to enlarge image 994 HEURN, J.H. van

price: €200 - €240
Historie der stad en meyerye van 'sHertogenbosch, alsmede der Hertogen van Brabantbid
Click to enlarge image 995 [HEUSSEN, Hugo Franciscus van]

price: €300 - €400
Oudheden en Gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland.bid
Click to enlarge image 996 [HEUSSEN, Hugo Franciscus van ]

price: €120 - €180
Oudheden en gestichten van Vriesland, tusschen 't Vlie en de Lawersbid
Click to enlarge image 997 HEUTERUS, Pontus

price: €160 - €200
Rerum Belgicarum libri quindecim, quibus describuntur pace belloque gesta a principibus Austriacis in Belgiobid
Click to enlarge image 998 HOEVEN, Emanuel van der

price: €140 - €180
Leeven en dood der doorlugtige heeren gebroeders Cornelis de Witt en Johan de Wittbid
Click to enlarge image 999 HOOFT, P.C.

price: €800 - €1200
Nederlandsche Historien - Mengelwerken, ten deele nooit tevooren gedruktbid
Click to enlarge image 1000 HOOFT, P.C.

price: €90 - €140
Neederlandsche histoorien sedert de ooverdraght der heerschappye van Kaizar Karel den vyfden op Koonin Philips zynen zoonbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 Next page Last page