HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 821 to 840 from 1201 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 821 MARIA de JESUS

price: €160 - €240
La cite mistique de Dieu (...) et la Vie de la Tres-Sainte Vierge Marie (...)bid
Click to enlarge image 822 [MARIUS, Leonardus]

price: €120 - €180
Amstelredams eer ende opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers, anno 1345bid
Click to enlarge image 823 [OFFICE de la SEMAINE SAINTE]

price: €450 - €750
Ensemble de 4 ouvrages en maroquin rouge de l'époquebid
Click to enlarge image 824 OLIVERIUS a S. ANASTASIO

price: €90 - €120
De glorievse victorie en trivmphe [...] behaelt op den bergh Carmelus teghen den duyvel [...] door [...] Maria Magdal.a de Pazzi [...] in iaer-schriften vertoontbid
Click to enlarge image 825 [OUDENAARDE]

price: €40 - €60
Oeffeningen en privilegien van het ards-broederschap van de alderheyligste Dryvuldigheyd, ingestelt in de parochiale Kerke van S.te Walburga binnen Audenaerde, door Zyne Hoogdweêrdigheyd Antonius Triest, Bisschop van Gend, in 't jaer 1648bid
Click to enlarge image 826 PASCHA, Jan

price: €120 - €160
Een deuote maniere om gheestelijcke pelgrimagie te trecken/ tot den heylighen lande/ als te Jerusalem/ Bethlehem/ ter Jordanen/ &c. Met die rechte gelegenheyt der heyligher plaetsen, soo bescheelijck beschreuen, al oft mense voor ooghe saghebid
Click to enlarge image 827 ROSWEYDUS, Petrus Heribertus SJ

price: €90 - €140
Generale legende der heylighen met het leven Jesu Christi ende Marie vergadert uut de H. Schrifture, Oude Vaders...bid
Click to enlarge image 828 ROYARDUS, Johannes

price: €280 - €360
Homiliae in evangelia feriarum quadragesimae iuxta literam - Homiliae in omnes epistolas feriales quadragesimae iuxta literambid
Click to enlarge image 829 SIMONS, Pierre

price: €400 - €600
Petri Simonsis Tiletani episcopi Yprensis de veritate libri sex: et reliqua eius, quae supersunt, multae eruditionis & pietatis operabid
 830 SOLLERIUS, Joannes Baptista

price: €140 - €200
Acta S. Godelevae V. et M. patronae Ghistellensiumbid
Click to enlarge image 831 TAISNE, Ph. Fr. SJ

price: €120 - €180
Oorsprong en mirakelen van het oudste mirakeleus beeld van ons Nederland, genaemt Onse L. Vrauwe van Potterie toevlucht der zondaeren en van alle behoeftige menschen, door veel jonsten vermaert, en bezonderlyk tot Brugge vereertbid
Click to enlarge image 832 THOMAS de JESU - ALLEAUME (vert.) - SERVATIUS van den H. PETRUS (vert.)

price: €140 - €180
Het lyden van onsen saligmaker Jesus-Christusbid
Click to enlarge image 833 TURSELLINI, Horatio SJ

price: €140 - €180
De historie ende mirakelen van O.L. Vrauwe van Loretten, ende nu nieuwelycx vertaelt door P. Petrus Mallantsbid
Click to enlarge image 834 VAN SUSTEREN, Henri Joseph

price: €80 - €120
Oratio panegyrico et moralis in honorem S. Caroli Borromaei .. ab Illustrissimo ac Reverendissimo Domino D. Henrico Josepho van Susteren ... in Ecclesia suâ Cathedrale S. Donatiani pridie nonas novembris M. D. C. C. XVII.bid
Click to enlarge image 835 [VERHOEVEN, Benoît]

price: €70 - €100
Statuta provincialia fratrum minorum recollectorum provinciae comitatus Flandriae Sancti Joseph : denuo revisa, examinata, & recepta à toto capitulo provinciali in conventu nostro Brugensi celebrato anno 1718. die 16. octobrisbid
Click to enlarge image 836 [VOLKSBOEK]

price: €160 - €200
Amusante kinder-vertellingskens als van Duymken, de slapende in de bosch, en veel andere geestige vertellingenbid
Click to enlarge image 837 [VOLKSBOEKEN]

price: €70 - €90
Den dobbelen zielentroost ende vaderlyke leeringe, troostelyk voor de godvrugtige Christene Zielen ... verklaerende de Tien Geboden Gods ...bid
Click to enlarge image 838 [BIBLE]

price: €120 - €180
Figures des histoires de la Saincte Bible, accompagnées de briefs discours - Figures historiques du Nouveau Testamentbid
Click to enlarge image 839 [BIBLE]

price: €160 - €200
Jesu Christi domini nostri Novum testamentum, sive, Novum foedus : cujus Graeco contextui respondent interpretationes duae : una vetus, altera, Theodori Bezaebid
Click to enlarge image 840 [BIBLE]

price: €800 - €1200
La Sainte Bible, contenant l'ancien et le nouveau testament, traduite en françois sur la Vulgate par M. Le Maistre de Sacibid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 Next page Last page