HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 681 to 700 from 1201 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 681 BEAUCOURT de NOORTVELDE, Patrice

price: €70 - €90
Beschryving van den opgank, voortgank en ondergank der Brugschen koophandelbid
Click to enlarge image 682 BEAUCOURT DE NOORTVELDE, Patrice

price: €160 - €220
Description historique de l'eglise collegiale et paroissiale de Nôtre Dame à Bruges avec une histoire chronologique de tous les prévôts, suivie, d'un recueil des epitaphes anciennes & modernes de cette eglisebid
Click to enlarge image 683 BEAUCOURT DE NOORTVELDE, Patrice

price: €120 - €180
Jaer-boeken van den lande van den Vryenbid
 684 [BREIDEL en DE CONINC]

price: €60 - €80
Hymne aan Breidel en de Coninc op verzoek der Stedeljke Regeering van Brugge, gedicht door Dr. Eugeen van Oye, Bekroond Muziek van August Reynsbid
Click to enlarge image 685 [BRUGGE]

price: €60 - €90
Den hedendaegschen dichter. Nieuwjaergiftje aen de liefhebbers der Vlaemsche dicht-kunde voor 't jaer 1776bid
 686 [BRUGGE]

price: €60 - €90
Retirébid
Click to enlarge image 687 [BRUGGE]

price: €80 - €120
Statuten, ordonnantien en reglementen, ... St. Sebastiaenbid
Click to enlarge image 688 [BRUGGE]

price: €60 - €90
Verzaemelinge van de polityke ordonnantien ende reglementen, geemaneert door Bugmeesters ende Schepenen 's lands van de Vryen tot Brugge, zedert october 1762 tot 1783bid
Click to enlarge image 689 [BRUGGE]

price: €80 - €120
Wetten ende Costumen der stadt Brugghe, met notulen van L. Vanden Hanebid
Click to enlarge image 690 [BRUGGE- FEESTBOEK]

price: €140 - €220
Beschryvinge van de vreugde-teeckenen. De welcke op den 3. Mey 1749 sullen geschieden in het Ses-hondert-jaerig Jubilé van het Heylig Bloedt onses saligmaeckers, het welck rust in de stad Brugghe in Vlaenderenbid
 691 [BRUGGE- MUZIEK]

price: €60 - €90
Réglement pour la Société de Musique de St.-Michel-lèz-Bruges. Reglement voor de maetschappy van muziek van St.-Michiels by Bruggebid
Click to enlarge image 692 [BRUGGE ea]

price: €90 - €140
Costumes Flamandsbid
Click to enlarge image 693 [BRUGSE DRUKKEN]

price: €800 - €1400
Verzameling van ca. 53 ordonnanties of plakkatenbid
 694 COLENS, Jules

price: €60 - €90
L'église Saint-Jean à Bruges : ses tombes polychromées, notice historique et archéologiquebid
Click to enlarge image 695 CUSTIS, Charles

price: €200 - €300
Jaer-boecken der stadt Brugge, behelsende de gedenckweerdigste geschiedenissen... Tweeden druckbid
Click to enlarge image 696 CUSTIS, Charles

price: €100 - €160
Jaer-boecken der stadt Brugge, behelsende de gedenckweerdigste geschiedenissen... Tweeden druckbid
 697 DE BO, L.L.

price: €70 - €90
Westvlaamsch idioticonbid
Click to enlarge image 698 DELEPIERRE, Octave

price: €1600 - €2400
Album Pittoresque de Brugesbid
Click to enlarge image 699 [DE MEYER]

price: €70 - €90
Jaerboek der Koninklyke gilde van Sint Sebastiaen te Bruggebid
Click to enlarge image 700 DE PAUW, René

price: €120 - €180
Rentrée du Comte Amédée Ier dans sa bonne ville de Brugesbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 Next page Last page