HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 641 to 660 from 1201 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 641 [NIEUWPOORT - OOSTENDE]

price: €70 - €90
Costumen ende usantien der stede ende port van Nieuport. Met menigvuldige nootsaeckelycke en noynt voor desen gedruckte stucken verrycktbid
Click to enlarge image 642 [NIJVEL]

price: €100 - €120
Lots de 8 documentsbid
Click to enlarge image 643 [OOSTENDE EN OMGEVING]

price: €180 - €240
10 foto's van St. Pieters en Paulus kerk, waterwerken, Fanfaren St. Cecilia uit Sas-Slijkens-Breedene, College 'Notre Dame' (Oostende 1887) enz.bid
Click to enlarge image 644 ORBAN de XIVRY, Jules

price: €70 - €90
Etude sur la grande pêche maritime belgebid
Click to enlarge image 645 [ORDONNANTIE]

price: €60 - €90
Ordonnantie op't faict vanden styl, proceduren, rechten ende sallarissen die-men schuldigh is te betaelen, inde leen-houen vanden lande ende graef-schepe van Vlaenderen, ende enclauementen van diere. Ghegheuen binnen der stadt van Bruessele den neghensten dach van meye 1618. Hier achter is noch by ghedruckt d'Interpretatie hier op ghegheuen den xvijsten. october 1618bid
Click to enlarge image 646 [ORDONNANTIE]

price: €60 - €90
Raisons et motifs pour empecher la sortie de tout lin et chanvres crus ou preparez des Pays Bas Austrichiensbid
Click to enlarge image 647 PIOT, Charles

price: €60 - €80
Cartulaire de l'abbaye d'Eenamebid
Click to enlarge image 648 PIRENNE, Jacques

price: €50 - €80
Geschiedenis van Europabid
Click to enlarge image 649 RAPIN and TINDAL, N.

price: €140 - €220
The history of Englandbid
Click to enlarge image 650 REIFFENBERG, Frederic de ; LOUVAIN, A.; e.a.

price: €100 - €200
Messager des sciences et des arts de la Belgique ou Nouvelles archives historiques, littéraires et scientifiquesbid
Click to enlarge image 651 REIFFENBERG, SERRURE, VOISIN, WARNKOENING ea

price: €400 - €600
Messager des sciences et des arts de la Belgique, ou nouvelles archives historiques, littéraires et scientifiquesbid
Click to enlarge image 652 ROGER, Paul

price: €60 - €80
Noblesse et chevalerie du comté de Flandre, d'Artois et de Picardiebid
Click to enlarge image 653 [RONSE]

price: €200 - €300
Atlas comprenant les propriétés de de l'Arbre - van Coppenholle, D. et de de l'Arbre- De Malander, L, à Renaixbid
Click to enlarge image 654 SAINT GENOIS, Jules de

price: €90 - €140
Inventaire analytique des chartes des comtes de Flandre, avant l'avènement des princes de la maison de Bourgogne. Précédé d'une notice sur l'ancienne trésorerie des chartes de Rupelmonde et suivi d'un glossairebid
Click to enlarge image 655 SANDERUS, Antonius

price: €1200 - €1800
Flandria illustratabid
Click to enlarge image 656 SIRÉ, Petrus

price: €100 - €160
Hanswyck ende het wonderdadigh beeldt van de alder-heylighste maget ende moeder Godts Maria eertydts buyten, nu binnen Mechelenbid
Click to enlarge image 657 SLOSSE, Leopold

price: €700 - €900
Rond Kortrijk of schetsen over parochien van het oud bisdom van Doornyk liggende in de voormalige dekenijen van Helkyn, Kortrijk en Wervickbid
Click to enlarge image 658 STROOBANT, F. - LAUWERS, J.B.

price: €160 - €220
Monuments et vues d'Ostendebid
Click to enlarge image 659 TIECK, Louis

price: €80 - €120
Le sabbat des sorcières, chronique de 1459bid
Click to enlarge image 660 [TORHOUT]

price: €120 - €180
Inventaris ten sterfhuijze van Marie-Anne-Ghislaine De Deckere, overleden vrauw van Mr. Pieter Behaegel, kostschooloversten, te Thourout. Opgemaekt door den notaris Diegerijckx, te Thoutout, den 10 Januarij, 1834bid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 Next page Last page