HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 993 from 1201 Next lot Last lot
Lot nr:993
Book nr:27755
Author:[HAARLEM]
Title:Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden, aan de stad Haerlem en haare burgers verleend
Town:Haerlem
Publisher:Izaak en Johannes Enschedé - Jan Bosch
Year:1751
Description:In-f°, LVIII, 670, [38] pp, gegraveerde titel, titelviget, vignet met wapenschild, talrijke andere vignetten, zeer grote uitslaande plaat met facsimile van oudste charter van Haarlem (1245), 14 platen met gravures van zegels. Enkele roestvlekjes.
Bijgevoegd: Keuren en ordonnantien der stad Haerlem, op auctorisatie en met goedkeuringe van de edele groot achtbaare heeren burgemeesteren en regeerders derzelve stad.
Haarlem, I. and J. Enschede and J. Bosch, 1755, 2 (van 4) dln. in 1 vol. in-f°, [8], XXIV, 304 ; [2], 478, [64], 42, 85 pp, gegrav. titelvignet, bleke roestvlekjes. Met de supplementen maar zonder het zeldzame tweede vol. (uit 1793).
Uniform gebonden in fraaie Hollandse banden in vol perkament versierd met blindstempeling, rug met nerven, titel in inkt op de rug, vlekjes, gespikkelde sneden
Note:Herkomst: ant. Beijers, Bibliotheek Mariënhage Eindhoven
Price:€140 - €200
Sellingprice:€100
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 ... Next lot Last lot