HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 987 from 1201 Next lot Last lot
Lot nr:987
Book nr:27567
Author:DE GROOT, Hugo
Title:Nederlandtsche jaerboeken en historien sedert MDLV tot MDCIX
Town:Amsterdam
Publisher:Wed. J. Van Someren
Year:1681
Description:In-folio, [40] + 591 + [76] pp, gegraveerde allegorische titel, titelvignet, en bijgebonden: Beleegeringh der stadt Grol en Vrye See (19 pp) + Verhandelingh van de oudtheit der Batavische, nu Hollandtsche Republyke + Vrye See of Verhandelingh van het Reght dat de Ingeseetenen der Vereenighde Nederlanden hebben om in Indien te handelen (iv + 74 pp). Ge´llustreerd met 19 (van 20) portretten en 24 (van 27) dubbele platen met historische voorstellingen en steden. Scheurtje zonder verlies in de plaat voor p.91. Vol kalfslederen band uit de tijd, met vergulde lijnenkaders op de platten en centraal een medaillon, rug rijkelijk versierd met goud, met wat verlies van leder aan de platten
Note:Vertaald uit het Latijn. Vermeldenswaard zijn de platen over de vernieling van een kerkinterieur door beeldenstormers, de moord op de Prins van Oranje, de overwintering op Nova Zembla in 1596 en de gestrande walvis bij Scheveningen in 1598. Bijgebonden is het beroemde traktaat 'Mare liberum' vertaald in het Nederlands. De Groot stelde dat de zee en de lucht vrij waren omdat ze niet door enig land bezet konden worden en daarom geen eigendom van een land konden zijn
Price:€500 - €700
Sellingprice:€900
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 ... Next lot Last lot