HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 983 from 1201 Next lot Last lot
Lot nr:983
Book nr:27671
Author:[BEROERD NEDERLAND]
Title:De beroerten in de Vereenigde Nederlanden, van den jaare 1300 tot op den tegenwoordigen tyd; geschetst ter waarschuwing van derzelver tegenwoordige burgers en leden van regeering
Town:Amsterdam - Harlingen
Publisher:Petrus Conradi - V. van der Plaats
Year:1787-1789
Description:12 vols. in-8°, als kopregel boven elke bladzijde 'Het beroerd Nederland'.
Verscheen op het hoogtepunt van de politieke onrust in de patriottentijd, in 1787. "Maar je zou dit boek met evenveel recht kunnen opvatten als een revolutiecursus voor ontevreden burgers, [...] of, ten slotte, als een handleiding in conflicthantering voor overheden." (N.C.F. van Sas, De Metamorfose van Nederland, p. 376).
Bijgevoegd: L.P. van de Spiegel, Brieven en negotiatien, als raadpensionaris van Holland. Gedurende den jongsten oorlog van dezen staat met de Fransche republiek. Waarbij gevoegd zijn veele authentique stukken, strekkende tot beter verstand van dezelve brieven. Amst., J. Allart, 1803, 2 vols. in-8°, met een portret van de auteur.
Alle in moderne banden in 3/4 donkerblauw chagrin, titels verguld op de ruggen, onafgesneden, marmerpapier op de platten (samen: 14 vols.)
Note:Herkomst: Bibliotheek Mariėnhage Eindhoven
Price:€140 - €200
Sellingprice:€110
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 ... Next lot Last lot