HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 886 from 1201 Next lot Last lot
Lot nr:886
Book nr:28233
Author:ZEGHERE van MALE (1504-1601)
Title:Declinatie der Brugsche Stede
Town:
Publisher:
Year:
Description:In-f° (32 x 20,5 cm), 85 ff, handschrift in bruine inkt, ca. 31 regels per pagina. (Watermerk met stadswapen Amsterdam). Oude kopie (17de eeuws?) Gebonden in half kalfsleder, op de rug staat 'Declinatie der Brugsche Stede', rode sneden. Enkele krasjes op de platten, scharnieren gewreven, wat verlies van leder aan bovenste kapitaal.
Los bijgevoegd is een lithografie die de door Pourbus geschilderde ex-voto voorstelt van Zeghere van Male en zijn familie, berustend in de St. Jacobskerk van Brugge.
Los bijgevoegd is eveneens een handgeschreven brief in het Frans (5 pp) die het door Carton gepubliceerde handschrift vergelijkt met deze versie en concludeert dat deze versie veel vollediger is. "M. Carton n'a pas eu sous les yeux toutes les transcriptions du travail de Zeghere van Male. Il n'a pas vue la nôtre beaucoup plus complète que celle qu'il a publié et il est plus que douteux que le manuscrit de l'Ecole Bogaerde soit l'oeuvre originale."
Op het schutblad vooraan is de tekst van zijn grafplaat overgeschreven
Note:Herkomst: Alfred Ronse.
Incipit: Aen merckt hier naer
Och beminden leser hoort hier een drouvigh beclagh vande groote declinatie der Brugsche Stede die Zeghere van Male int leven sagh oudt lxxxvii jaeren Godt gheve hem vrede. Op f. 2 de eigenlijke titel: "Een cort verclaers, ende deerlijcke lamentatie ende beclagh vanden distructie ende groote declinatie sonderlinghe vande stede van Brugghe..."
De eigenlijke lamentatie tot f. 50. Op f. 50 beginnen de lijsten van de overleden of uitgewezen notabelen, vanaf f. 66v start de 'eerste kroniek' (984-1546), op f. 76v start de tweede kroniek (565-1323), vanaf f. 78v start de 'Memorie ende vergael vande ghedenckweerdighste geschiedenisse der Stede van Brugge'.
Op f. 85 staat in een ander handschrift 'Requeste gepresentert aen hooch mogende heeren staten generaal der vereenigde nederlanden door de gedeputeerde van de geestelijcke ende leden 's landts van Vlaenderen, den 3 october 1709.
"Uit zijn handelingen en zijn geschriften leren wij v.M. kennen als een edel mens, die over een opmerkzame geest, een meer dan gewone eruditie en literaire kwaliteiten beschikte, die een overtuigd aanhanger was van het katholieke geloof, zijn stad Brugge een warme genegenheid toedroeg en met oprechte naastenliefde bezield was. Hij was een man die zich gelukkig achtte zijn vele gaven van hart en geest ten dienste van de gemeenschap te kunnen stellen. Anderzijds liet de gemeenschap zich ook niet onbetuigd. Voor de periode van 1577 tot 1591 geeft hij in dit werk een aangrijpend en waarheidsgetrouw beeld van de teloorgang van handel en nijverheid, van de verwoestingen door de hervormingsgezinden en van de rampzalige toestand van de bevolking te Brugge". (Uit het Nationaal Biografisch Woordenboek)
Ref. Brugge na de Opstand tegen Spanje. Brugge, Gidsenbond, 1977.
Price:€3000 - €6000
Sellingprice:€500
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 ... Next lot Last lot