HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 847 from 1201 Next lot Last lot
Lot nr:847
Book nr:27645
Author:[BIJBEL]
Title:De geheele H. Schriftuur: behelsende alle de boeken, de welke in 't algemeyn Concilie van Trenten voor canonyke zyn goedt-gekeurdt. Nieuwe overzettinge in de Nederlandsche tael: met korte verklaringen op de duystere plaetsen
Town:Utrecht
Publisher:Theodorus vanden Eynden
Year:1717
Description:2 vol. in-fį, x, 596 ; [2], 540 pp, titels gedrukt in rood en zwart, identieke titelvignetten in kopergravure (L. Wydom). Frontispice vooraan deel 1. Tekst in twee kolommen. Marginale watervlekken, roestvlekjes. Ontbreekt het laatste blad (4C1). Vol lederen banden uit de tijd, verlies van leder aan de rug van deel 1, hoeken gedeukt, de rug van deel 2 in behoorlijke staat en rijkelijk verguld
Note:Oude katholieke vertaling (met voetnoten) door Gilles (Aegidius) de Witte (1648-1721), pastoor te Mechelen. Daar hij gebruik maakte van de 'veroordeelde vertaling, met name het Nieuwe Testament van Mons', ontstond er een conflict met de kerk. Hij diende af te treden en verhuisde nadien naar Utrecht. De vertaling is gebaseerd op de Latijnse vulgaat en met gebruik van 'het Nieuwe Testament van Mons'. In zijn vertaling is zijn Vlaamse afkomst herkenbaar. In Exodus gebruikt Gillis 'Jova' als aanduiding voor Gods naam.
De titel van het tweede deel: De vier groote propheten, de twaelf kleyne propheten, de boeken der MachabeŽn, het Nieuwe Testament.
Herkomst: Bibliotheek MariŽnhage Eindhoven, Utrecht, Nijmegen
Price:€120 - €180
Sellingprice:€220
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 ... Next lot Last lot