HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 837 from 1201 Next lot Last lot
Lot nr:837
Book nr:27468
Author:[VOLKSBOEKEN]
Title:Den dobbelen zielentroost ende vaderlyke leeringe, troostelyk voor de godvrugtige Christene Zielen ... verklaerende de Tien Geboden Gods ...
Town:Gend
Publisher:Bernard Poelman
Year:[1786-1792]
Description:In-4°, 80 pp., met houtsnede op titelblad. Bovenhoek van de eerste katern weggewreten, wormgaatjes. Slechts 1 ex. in STCN. Bijgebonden:
[J.B. Van LOKEREN]. De kleyne christelyke academie, dat is de oeffenplaetse der geleerdheyd ... opgedraegen aen het minnelyk Kindeken Jesus ... Gend, Poelman, (1786). 80 pp. Deels in civilité gedrukt. Niet in STCV + Het leven der Alderheyligste ende Alderzuyverste moeder Gods en Maegd Maria. Gend, Poelman, z.d. 56 pp. Houtsnede op titelblad en kleine houtsneden i.t. Niet in STCV. Drie jeugdboeken samen genaaid in soepele perkamenten kaft.
Bijgevoegd: [DROGO BERGENSIS] [Wonderlyk leven van de heylige Godelieve, maegd en martelaeresse] [Gend, Begyn, z.d.] In-4°, pp 5-14, 17-64. Met 7 houtsneden. Vlekken. Genaaid, blauwe papieren kaft (samen: 2 vols.)
Note:
Price:€70 - €90
Sellingprice:€70
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 ... Next lot Last lot