HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 836 from 1201 Next lot Last lot
Lot nr:836
Book nr:28021
Author:[VOLKSBOEK]
Title:Amusante kinder-vertellingskens als van Duymken, de slapende in de bosch, en veel andere geestige vertellingen
Town:Gend
Publisher:L. van Paemel
Year:z.d.
Description:In-8, 79 pp, met enkele houtsneden. Moderne halve band in rexine.
Bijgevoegd: Gedagtenisse van de Vier Uytterste des Mensch zoo in het gemeyn, als in het bezonder, getrokken uyt het H. Schrift en de HH. Vaders, voorgesteld aen alle Christene Geloovige, in Nederlandsche Verzen. [Brugge], Franciscus van Eeck, [1786]. In-4, 20 pp. Titel en tekst gedrukt in mooie omlijsting, met 4 (de dood, het oordeel, de hel en de hemel) b.t. in houtgravure. Alle bladen met mooie omlijstingen en slotvignetten. Moderne kaft.
+ Het boeksken genaemd peyst'er wel op. Inhoudende korten, gemakkelyken, en sekeren middel, om Salig te worden. Gend, Jan Gimblet, 1782. In-24, 283, [5] pp, met een houtsnede van een skelet tussen pp. 132-133. Gebonden in vol kalfsleder, met wat sleet (samen: 3 vols.)
Note:
Price:€160 - €200
Sellingprice:€180
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 ... Next lot Last lot