HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 63 from 1201 Next lot Last lot
Lot nr:63
Book nr:27800
Author:DANTE
Title:Goddelike Komedie. De Hel. Het Vagevuur. Het Paradijs. Vertaald door P.Fr.C. Kops.
Town:Amsterdam
Publisher:uitg. Joost van den Vondel
Year:(1931)
Description:3 vols. gr. in-4°, elk deel met een frontisp. in kleur en met illustraties in z/w van Charles Eyck. Linnen uitgeversbanden, vlekken.
Bijgevoegd: id. De goddelijke komedie in Nederlandsche terzinen vertaald met verklaringen en geschiedkundige aanteekeningen nopens den dichter door Mr. Joan Bohl. Haarlem, W.C. De Graaff, 1876 / Amsterdam, Brinkman & van der Meulen, 1880. 3 vols. in-8°, frontisp. in lithografie in elk deel. Paarse linnen uitgeversbanden met goudopdruk.
+ id. De Goddelijke Komedie, vertaald naar den oorsponkelijken tekst door J.K. Rensburg. Amsterdam, z.d. 3 vols. in-8°, met platen van Gustave Doré. Pruimkleurige uitgeversbanden met goudopdruk.
+ Antoon ARIAENS. Met Dante naar God, een studie over de geestelijke levensleer in Dante's Divina Comedia. 1955. Groene linnen band.
+ E.E.J. KOCKEN. Ter dateering van Dante's monarchia. Nijmegen- Utrecht, 1927. Genaaid (samen: 11 vols.)
Note:Herkomst: Bibliotheek Mariënhage Eindhoven
Price:€120 - €180
Sellingprice:€140
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 ... Next lot Last lot