HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1158 from 1201 Next lot Last lot
Lot nr:1158
Book nr:28246
Author:[ANTWERPEN - LANDJUWEEL]
Title:Spelen van sinne vol scoone moralisacien, uutleggingen ende bediedenissen op alle loeflijcke consten waer inne men claerlijck ghelijck in eenen spieghel, figuerlijck, poetelijck en retorijckelijck mach aenschouwen hou nootsakelijck ende dienstelijck die selve consten allen menschen zijn
Town:Antwerpen
Publisher:Willem Silvius
Year:1562
Description:In-4°, [311] ff. Geïllustreerd met 2 platen b.t. waarvan één uitvouwbaar (de andere stelt het theater voor dat voor het stadhuis van Antwerpen werd gebouwd) en 33 houtsneden. Gevolgd door: Spelen van sinne waer inne alle oirboirlijcke ende eerlijcke handwercken ghepresen ende verhaelt worden tot grooter stichtinghe ende onderwijsinghe van eenen yeghelijcken van wat staten hy is (zelfde plaats, naam en datum). In-4°, [66] ff. Geïllustreerd met 5 houtsneden. Veel van die houtsneden stellen de wapenschilden voor van de verschillende rederijkerskamers. Gebonden in vol kalfsleder, rug verguld, met restauraties aan de scharnieren en de kapitalen
Note:Zeldzaam. Bevat spelen die op het "Landjuweel" en "Haechspel" van Antwerpen in 1561 werden gespeeld. Bibl. Belgica V, p. 191. Machiels, S-493 en 494. Funck, p. 396
Price:€1600 - €2000
Sellingprice:€1600
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1154 | 1155 | 1156 | 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 ... Next lot Last lot