HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1030 from 1201 Next lot Last lot
Lot nr:1030
Book nr:28097
Author:VELDE, SJ van de (alias Honselaer)
Title:Oudheden en gestichten van de bisschoppelyke stadt en Meyerye van's Hertogen-Bosch. Of Beknopte beschryvinge der steden en dorpen onder dat bisdom ; mitsgaders fundatien der geestelyke gebouwen, kerken, abdyen, en kloosters van tydt tot tydt aldaar gesticht
Town:Leiden
Publisher:by Pieter de Does, Fr. zoon, Johannes Delbeek, en Willem Boot
Year:1749
Description:In-8, [14], 675, [15] pp. Met 2 uitv. plannen van s' Hertogenbosch en 4 platen b.t. Tussen pp. 292/293 zijn 4 extra pp ingevoegd. Met bisschopswapen in kopergravure. Enkele oude bibliotheekstempels. Enkele vlekjes, anders goed bewaard. Gebonden in vol kalfsleder, gemarmerde schutbladen, rode sneden, rug rijkelijk versierd met goud, etiketje op de rug
Note:Vertaald uit de Latijnse tekst van Foppens - Hist. episcopatus Sylva-Ducensis (1721)
Price:€100 - €140
Sellingprice:€100
Images:
Click to enlarge image Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 ... Next lot Last lot