HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 1024 from 1201 Next lot Last lot
Lot nr:1024
Book nr:27601
Author:[SPOTGEDICHT]
Title:Tsaemen-spraeck tvsschen die maert ende die vravw over haer gestolen koeyen in de Betvwe
Town:Gedruckt in de Stadt daer de kans verkeert is
Publisher:
Year:ca. 1635
Description:In-4, [3] ff, houtsnede op titelpagina, bovenaan kort afgesneden, scheurtje hersteld. Gedrukt in gotische letters. Dialoog tussen Maert en die vrouwe, in de Betuwe, over een aanval door "Croaten", "recht al naer die schans". Spotgedicht in verband met het Beleg van Schenkenschans tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Oude blauwe kartonnage, rug gebroken
Note:Zeldzaam, slechts 2 ex. bekend (UGent en KB). Ref. M. Sabbe: Volksliteratuur over de Inneming en het Verlies van de Schencke-Schans (Dietsche Warande en Belfort, 1930)
Price:€120 - €180
Sellingprice:€160
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 ... Next lot Last lot