HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1001 to 1020 from 1045 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1001 WAGENAAR, Jan

price: €500 - €800
Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe, beschreevenbid
Click to enlarge image 1002 WATER, Johan vande

price: €400 - €600
Groot placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicter der Staten 's Lands van Utrechtbid
Click to enlarge image 1003 WILLINKS, Daniël

price: €60 - €90
Amsterdamsche buitensingel, nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningenbid
Click to enlarge image 1004 WINSEMIUS, Pierius (1586-1644)

price: €180 - €240
Chroniqve ofte historische geschiedenisse van Vrieslantbid
Click to enlarge image 1005 AA, Pieter van der (ed.)

price: €18000 - €24000
De Aanmerkenswaardigste en Alomberoemde zee- en landreizen der Portugeezen, Spanjaarden, Engelsen en allerhande natiën: zoo van Fransen, Italiaanen, Deenen, Hoogh-en Nederduitsen al van veele andere Volkeren. Voornamenlyk ondernomen tot Ontdekking van de Oost-en Westindiënbid
Click to enlarge image 1006 AA, Pieter vander

price: €140 - €180
Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en landereysen na Oost en West-Indiën ...bid
Click to enlarge image 1007 [ATLAS] - FRUIN, R. (inleiding)

price: €500 - €700
Nederlandsche steden in de 16e eeuw. Plattegronden van Jacob van Deventerbid
Click to enlarge image 1008 [ATLAS]- JAEGER, J.

price: €180 - €240
Atlas van het koningrijk der Nederlanden in 13 kaarten.bid
Click to enlarge image 1009 [ATLAS]

price: €120 - €180
Smith's classical atlas containing district maps of the countries described in ancient history : both sacred and profanebid
Click to enlarge image 1010 [ATLAS] - VANDER MAELEN, Ph

price: €400 - €600
Atlas de l'Europe, 100 feuilles echelle 1/600000, projection modifiée de Flamsteed, d'après les meilleur matériaux.bid
Click to enlarge image 1011 BEAULIEU, Sébastien de Pontault, Chevalier de

price: €900 - €1200
Plans et cartes des villes d'Artois - Les plans et profils des principales villes et lieux considérables du Comté de Flandrebid
Click to enlarge image 1012 BENOIT, P. J.

price: €600 - €800
Voyage à Surinam. Description de possessions Néerlandaises dans la Guyannebid
Click to enlarge image 1013 CAPITAINE, Louis; CHANLAIRE, Pierre-Gilles

price: €800 - €1200
Carte chorographique de la Belgique dédiée à la Convention Nationalebid
Click to enlarge image 1014 CHOISY (François Timoleon abbé de).

price: €160 - €240
Journal du voyage de Siam ... nouvelle éditionbid
Click to enlarge image 1015 CRANZ, David

price: €450 - €600
Historie van Groenland behelzende eene nauwkeurige beschrijvinge van 'slands ligging [...] den aart [...] der inwooneren [...] en [...] de verrichtingen der missionarissen van de Broeder-kerkbid
Click to enlarge image 1016 DAPPER, Olfert (1636 - 1689)

price: €1200 - €1800
Naukeurige beschryving van Asie. Behelsende de gewesten van Mesopotamie, Babylonie, Assyrie, Anatolie, of Klein Asie. Beneffens eene volkome beschrijving van gantsch gelukkigh, woest en petreesch of steenigh Arabiebid
Click to enlarge image 1017 DAPPER, Olfert (1636-1689)

price: €2400 - €3600
Naukeurige beschryving van gantsch Syrie, en Palestyn of Heilige Lant; behelsende de gewesten van Fenicie, Celesyrie, Kommagene, Pierie, Cyrestika, seleucis, Lassiotis, Chalibonitis, Chalcis, ... beneffens de landen van Perea of Over-Jordaen, Galilea, byzonder Palestijn, Judea, en Idumea... verrijkt met lantkaerten, en afbeeldingen der voornaemste steden ...bid
Click to enlarge image 1018 DAPPER, Olfert

price: €1600 - €2200
Description exacte des Isles de d'Archipel et de quelques autres adjacentes, dont les principales sont Chypre, Rhodes, Candie, Samos, Chio, Negrepont, Lemnos, Paros, Delos, Patmos, avec un grand nombre d'autresbid
Click to enlarge image 1019 DAPPER, Olfert

price: €1200 - €1800
Naukeurige beschryving der eilanden in de Archipel der Middelantsche Zee... Cyprus, Rhodus, Kandien, Samos, Scio, Negroponte ...bid
Click to enlarge image 1020 DE RUYTER, Jacobus

price: €140 - €220
De Wandelinghe ofte waerachtige beschryvinge van de voor-naemste steden van Vlaenderen en Brabant, te weten Brugghe, Ghendt, Loven, Brussel en Antwerpen ...bid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 Next page Last page