HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 481 to 500 from 1045 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 481 DE WULF, Chretien

price: €160 - €220
Epistolae et Vita Divi Thomae martyris et archi-episcopi Cantuariensisbid
Click to enlarge image 482 [DRUKKEN LEUVEN] - STEYAERT, Martinus

price: €90 - €160
Theologiæ practicæ aphorismi pars prima (- quarta)bid
Click to enlarge image 483 [DU JARRY, Laurent Juillard, abbé]

price: €40 - €60
Essais de panégyriques pour les fêtes principales des saints de l'annéebid
Click to enlarge image 484 GEORGIUS, Nicolaus

price: €180 - €260
De naer-volghinghe des doodts onses heeren Jesu Christi. Waer in verthoont wordt hoe den mensch als eene[n] pelgrim met Christo door dese wereldt sal moghen salichlyck passerenbid
Click to enlarge image 485 HAEFTENUS, Benedictus

price: €180 - €260
Schola cordis, sive aversi a Deo cordis, ad eumdem reduction et structiobid
Click to enlarge image 486 JOANNES DE SANCTO GEMINIANO

price: €120 - €180
Sermones funebres (...). Opus ab innumeris mendis, & fastidiosis breviationibus vindicatum, ac multis erroribus expurgatum. Opera & studio R.P. Richardi Gibbonibid
Click to enlarge image 487 JUAN de la CRUZ

price: €140 - €200
Opera mystica V ac mystici doctoris F. Ioannis a Cruci primi religiosi discalceati ordinis B.V.M. de Monte Carmelo, et seraphicae virginis Theresiae fidelissimi coadiutoris ...bid
Click to enlarge image 488 LEPE, Laurentius van der

price: €280 - €360
Des weireldts ydelheydt, pynelyck gheniet ende ellendighen uytganckbid
Click to enlarge image 489 LUYCKEN, Casper

price: €200 - €300
Onfeylbare regel van winste sonder verlies : ofte Korte aenwijsinge en bericht, om 't zy door koopmanschap, ambacht of neeringe, altijdt winninge te doen ; en in korten tijt rijck te worden : ende rijck geworden zijnde, den rijckdom (sonder eenige vreese van verlies) sekerlick te behouden. Als mede om gelt op interest te doen, datmen gewisse sekerheydt hebbe, dat het capitael vast en onverlieslick zy, en datmen hoogen interest daer van treckebid
Click to enlarge image 490 [MARIUS, Leonardus]

price: €120 - €180
Amstelredams eer ende opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des Altaers, anno 1345bid
Click to enlarge image 491 NEESEN, EH. L.

price: €120 - €180
Geestelyke oeffeningen voor heel het jaer, verdeelt in maenden en wekenbid
Click to enlarge image 492 [ODOARD de S. AGATHANGE]

price: €280 - €360
La félicité en la mort, représentée dans la harangue funèbre prononcée le 16. de Iuin M.DC.LVII aux obsèques de Madame Ienne de Richardot baronne douarière de la Chaux, princesse de Stienhuyse &c.bid
Click to enlarge image 493 PERDUYN, Gislenus SJ

price: €280 - €360
Twee-en-vyftigh Meditatien op het Alderheylighste Sacrament des Autaersbid
Click to enlarge image 494 [PLANTIJN MISSAAL]

price: €280 - €360
Missale Romanum ex decreto sacrosancti concillii Tridentini restitutum S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum...bid
 495 [RELIGION]

price: €120 - €180
Objets divers de la bulle unigenitus, representés par de figures en taille-doucebid
Click to enlarge image 496 ROXAS, don Antonio de

price: €120 - €180
't Leven des gheests oft Het Gheestelijck Leven: dat is: een tractaet, leerende hoe men wel sal connen bidden en sich met Godt vereenigenbid
Click to enlarge image 497 [SCHERPENHEUVEL]

price: €50 - €80
Notre Dame de Montaigu, renommée par Miracles et grand concours de Mondebid
Click to enlarge image 498 SPORER, Patritio

price: €600 - €1000
Tyrocinium Sacramentale Practicumbid
Click to enlarge image 499 THOMAS a KEMPIS

price: €120 - €160
Het hofken der roosen, en de valleye der lelienbid
Click to enlarge image 500 [TIELT] CATECHISMUS

price: €60 - €80
Catechismus van het Concilie van Trenten, voor eerst, op bevel van den paus Pius den V. in het licht gegeven, in 't jaer 1572, dare naer, op bevel van Clemens den XIII. wederom uytgegeéven ...bid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 Next page Last page