HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 638 from 1045 Next lot Last lot
Lot nr:638
Book nr:8702
Author:[GENT - GODSDIENSTTROEBELEN]
Title:Handschrift bevattende de oudste geschiedenis van Vlaanderen en een memorieboek van Gent
Town:
Publisher:
Year:[18de eeuw ?]
Description:In-8, [2 blanco] ff. + Geschiedenis van onze voorouders t.e.m. "den derden grave van Vlaanderen" oftewel Arnaut d'Oude: [10] ff. + "Het belech van Ghendt die het seven jaeren gheduert heeft onder den grave Arnaut den Jonghen": [13] ff. + "Van somighe ghestichten van Ghendt" memorieboek van Gent van de jaren 1314 t.e.m.1607: [71] ff. Met veel aandacht voor de godsdiensttroebelen in de Lage Landen en de Calvinistische republiek (1577-1584), met ballades uit die tijd. Ook het lot van de heren de la Kethulle de Ryhove komt aan bod. Regelmatig en goed leesbaar handschrift in bruine inkt. Genaaid, met gemarmerde papieren kaft
Note:Het eerste deel verhaalt hoe Bavo uit Troje kwam en via een omweg de weg naar Vlaanderen vond. Handschrift bevattende enkele paragrafen van het werk van Gilles de Voocht (zie: Het beleg van Gent ten jare 965, naer een hs. van Gilles de Voocht (16e eeuw), Gent, 1845). Op de laatste bladzijde vindt men deze gegevens: "1641-8-6. L. van der Hulst F. Pieters in myn ouderdom van 70 jaeren ende twee maenden". Er zijn twee losse blaadjes tussengevoegd, dezelfde naam keert terug: "Item ick Lieven vander Hulst hebbe gemeten by ordre van den Capiteyn Arent Waeys last hebbende van mijn Edele heeren schepenen van der huere 1625 den 27. Augusti..."
Price:€200 - €260
Sellingprice:€500
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 ... Next lot Last lot