HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 401 to 420 from 471 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 401 de la PUENTE, Luis

price: €60 - €90
[Der zielen lust-hof, inhoudende I. Het leven ende lijden onses heeren Jesu Christi... II. De Wercken der Apostelen. III. De Openbaringe van St. Jan...]bid
Click to enlarge image 402 DENIS, Jean-Baptiste

price: €120 - €180
Mémoires, conférences et observations sur les arts & les sciences présentées à Monseigneur le Dauphin... Seconde éditionbid
Click to enlarge image 403 DIVAEUS, Petrus; NUENARUS, Hermann

price: €180 - €260
De Galliae Belgicae antiquitatibus liber I. Statum eius quem sub Rom. Imperio habuit complectens. Gevolgd door: De Gallia Belgica commentariolusbid
Click to enlarge image 404 DODONAEUS, Rembertus

price: €1500 - €2000
Cruydt-boeck volgens sijne laetste verbeteringe: met bijvoegsels achter elck capittel, uit verscheyden cruydtbeschrijvers: item in't laetste een beschrijvinge vande Indiaensche gewassen van Carolus Clusiusbid
Click to enlarge image 405 [DUITSLAND]

price: €100 - €200
Vermaakelyke reizen, door het grootste gedeelte van het Duitsche Ryk; gedaan in den jaare 1782 en 1783: Doormengd met Geographische beschryvingen van de voornaamste Steden en Plaatzen des gemelden Ryks (...) Staat der Landmagt en militaire gebruiken; benevens Veele zeldzaame gevallen, en nooit gehoorde ontmoetingen, voor het grootste gedeelte van eenen vrolyken aartbid
Click to enlarge image 406 DULAURE, J.-A.

price: €60 - €120
Histoire physique, civile et morale de Paris. Septième édition augmentée de notes nouvelles et d'un appendice contenant des détails descriptifs et historiques sur tous les monuments récemment élevés dans la capitale par J.- L. Belin, avocat.bid
Click to enlarge image 407 [EMBLEMATA] - VERMEREN, Michael

price: €120 - €180
De listige onstantvastigheyt des Weireltsbid
Click to enlarge image 408 FLOYER, Sir John

price: €60 - €80
The Sibylline Oracles, translated from the best Greek Copies, and compar'd with the Sacred Prophesies, especially with Daniel and the Revelations ...bid
Click to enlarge image 409 FOPPENS, Joannes Franciscus

price: €400 - €600
Bibliotheca belgica, sive virorum im Belgio vita, scriptisque illustrium catalogus, librorumque nomenclatura continens scriptores ...bid
Click to enlarge image 410 [GODSDIENSTTROEBELEN]

price: €500 - €700
Conterfeytsel, Afcomste ende Commissie van Don Ian van Oostenrijck Gouverneur van het Neder-landt / Anno 1577bid
Click to enlarge image 411 GOLTZIUS, Hubertus

price: €400 - €600
Fastos magistratuum et triumphorum Romanorum ab urbe condita ad Augusti obitum ex antiquis tam numismatum quam marmorum monumentis restitutosbid
Click to enlarge image 412 GRAMAYE, Jean Baptiste

price: €280 - €360
Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae, in quibus singularum urbium initia, incrementa, respublicae, privilegia, opera, laudes: coenobiorum...bid
Click to enlarge image 413 GUIGNES, Joseph de

price: €120 - €180
Histoire générale des Huns, des Turcs, de Mogols et des autres Tartares occidentauxbid
Click to enlarge image 414 [HANDSCHRIFT]

price: €80 - €120
Petit dictionnaire portatif, françois et flamand, qu'il remferment des mots dont on se sert souvent en parlantbid
Click to enlarge image 415 HEUTER, Pontus (1535-1602)

price: €140 - €200
Opera historica omnia; Burgundica, Austriaca, Belgicae. De rebus a principibus Burgundis atque Austriacis qui Belgis imperarunt, pace belloque praeclare gestis. Insertus est eiusdem De vetustate et nobilitate familiae Habspurgicae et Austriacae (...)bid
Click to enlarge image 416 HOOFT, P.C.

price: €140 - €200
P.C. Hoofts Nederlandsche historien, seedert de ooverdraght der heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op Kooning Philips zynen zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje. Met het vervolgh tot het einde der Landtvooghdye des Graaven van Leicester. De derde drukbid
Click to enlarge image 417 HOOGSTRATEN

price: €280 - €360
Staat- en zedekundige zinneprenten, of leerzame fabelen, die van den heere La Court speelswyze gevolgt door J. van Hoogstratenbid
Click to enlarge image 418 HUET, Pierre Daniel

price: €80 - €140
Demonstratio evangelica ad serenissimum Delphinum. Tertia editiobid
Click to enlarge image 419 HUYGENS, Joan

price: €60 - €80
Notarius Belgicus oft ampt der notarissen, verdeelt in theorie en practyque. Met byvoeginge van 'd autoriteyten van rechten, de placcaerten en edicten van syne majesteyt. Mitsgaders de formulieren volgens den modernen stiele en hedendaagse observantie. Waer naer volt een extens vocabulair. Sesden druk verbetert en vermeerdertbid
Click to enlarge image 420 [KERKBOEK]

price: €60 - €90
Statenbijbel - Het boek der Psalmen - Catechismus - Evangelische gezangenbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Next page Last page