HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 355 from 471 Next lot Last lot
Lot nr:355
Book nr:25669
Author:[UNZER, Johann August]
Title:Naleezing van den artz, of geneesheer in aangenaame spectatoriaale vertoogen, op eene klaare en eenvoudige wyze leerende, wat men moet doen, om gezond, lang, en gelukkig te leeven
Town:Amsterdam
Publisher:Erven Houttuyn
Year:1773/75
Description:4 vol. in-8°, 354, 302, 309, 264 + [47] pp (index). Vervolg op 'De Artz of Geneesheer'. Perkamentbanden uit de tijd, één met vlek en wat schade. Bijgevoegd: P. BARBETTE - Chirurgie na de hedendaegsche pracktijck, den vijfden druck. Amsterdam, Erven J. Lescailje, 1680. 8°, gegr. titel en grav. bt. Groot stuk over pest. Bijgebonden: Genees-oeffening van P. Barbette. A'dam, Lescailje, 1669. (nc). Modern perkament
Note:"De uitgave van 'Der Arzt' maakte de Duitse arts en geleerde Johann August Unzer (1727-1799) tot een van de beroemdste medici van de achttiende eeuw. Hij wist allerlei medische onderwerpen toegankelijk te maken voor de ontwikkelde burger." "De "buitengemeene sterke aftrek" die de 'Artz of Geneesheer' ook in Nederland had, bracht de uitgever er toe in een 'Naleezing' van vier delen alle aanvankelijk weggelaten vertogen alsnog te publiceren."
Price:€120 - €180
Images:
Click to enlarge image
bid
First lot Previous lot ... 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 ... Next lot Last lot