HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 274 from 471 Next lot Last lot
Lot nr:274
Book nr:25932
Author:[UILENSPIEGEL]
Title:Het aerdig leven van Thijl Ulenspiegel: waer in verhaeld word, niet alleenelyk veele aerdige en kluchtige poetsen en boeveryen, maar ook bezonderlyk zyne wonderlyke Avonturen, die hem geduerende zyn leven gebeurt zyn, zoo hier als in andere landen
Town:Gent
Publisher:L. van Paemel
Year:z.d. (ca. 1830)
Description:Klein in-8░, 56 pp op handgeschept papier, met titelvignet en 42 houtsneden ge´llustreerd. Het eerste blad is gerestaureerd, waardoor de tekst van de titel als onder een waas ligt. Gebonden in 3/4 kalfsleder, rood titelvignet op de rug, gemarmerde platten
Note:Gekuiste versie, toegelaten voor het volk, maar niet in de scholen. Gelijkaardige titel afgebeeld in van Heurck, Les livres populaires flamands, p. 78. Ex libris Roger De Kesel
Price:€140 - €180
Sellingprice:€450
Images:
No images available
bid
First lot Previous lot ... 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 ... Next lot Last lot