HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1001 to 1015 from 1015 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1001 VAN TROUWENRAEDE, Godtgaf

price: €120 - €180
Den grooten gendschen comptoir almanch voor het jaer ons heere Jesu Christi 1773. Gemaekt en gecalculeert op den merdiean der 17 provintien door Mr. Godgaf van Trauwenraede... als ook het vervolg van de Beschryvinge van het Capittel van St. Donaes tot Bruggebid
Click to enlarge image 1002 VAN VAERNEWYCK, Marcus

price: €240 - €360
De Historie van Belgis diemen anders noemen mach: den spieghel der Nederlantscher oudtheyt. Waer inne men sien mach als in eenen claeren spieghel veel wonderlijkce gheschiedenissen die van alle oude tijden over als die weerlet geschicht zijn: maer byzonder in die Nederlandenbid
Click to enlarge image 1003 [VERDRAG van NIJMEGEN]

price: €80 - €120
Traitté de paix entre l'Espagne et la France. Conclu à Nimégue le 17 Septembre 1678bid
Click to enlarge image 1004 VEREPAEUS, Simon

price: €70 - €90
Latinae grammatices etymologiabid
Click to enlarge image 1005 VERGILIUS

price: €90 - €140
De Herders-Sangen van Virgilius Maro, in Neerduyts gesongen, op twee verscheydene toonenbid
Click to enlarge image 1006 VERMEREN, Michael F.

price: €280 - €360
De listige onstantvastigheyt des weireltsbid
Click to enlarge image 1007 VIGNE, Félix de

price: €280 - €360
Vade-Mecum du peintre ou recueil de costumes du moyen-âge pour servir à l'histoire de la Belgiquebid
Click to enlarge image 1008 [VOLKSBOEKEN]

price: €50 - €70
Reinke Fuchs. Das ist: ein sehr Nutz-, Sinn- und Lehrreiches Büchleinbid
Click to enlarge image 1009 [VOLKSBOEKJE]

price: €60 - €80
[De schoone historie van Fortunatus Borze en van zyn wensch-hoedeken. Zeer amusant en vermaekelyk om lezen, zoo voor oude als jonge lieden]bid
Click to enlarge image 1010 [VOLTAIRE]

price: €120 - €180
Lettres écrites de Londres sur les Anglois et autres sujetsbid
Click to enlarge image 1011 WAHLEN, Auguste

price: €240 - €360
Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du mondebid
Click to enlarge image 1012 WASTELAIN, Charles

price: €120 - €180
Description de la Gaule-Belgique selon les trois âges de l'histoire, l'ancien, le moyen et le moderne, avec des cartes de géographie et de généalogiebid
Click to enlarge image 1013 YK, Cornelis van

price: €3000 - €3600
De Nederlandsche scheepsbouw-konst open gesteltbid
Click to enlarge image 1014 [ZAMAN, Jan Pieter]

price: €70 - €90
Exposition des trois etats du Païs de Comté de Flandres, scavoir: Du Clergé, de la Noblesse, & des Communesbid
Click to enlarge image 1015 [ZAMAN, Jan Pieter]

price: €90 - €140
Exposition des trois etats du Païs de Comté de Flandres, scavoir: Du Clergé, de la Noblesse, & des Communesbid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 Next page Last page