HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 481 to 500 from 1015 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 481 VAN MALDEGEM, Lucien

price: €40 - €80
De adellijke familie Van Maldeghem in de geschiedenis van Vlaanderen en van Europabid
Click to enlarge image 482 WARLOP, Ernest

price: €60 - €80
The Flemish nobility before 1300bid
Click to enlarge image 483 [BRUGGE - van CALOEN]

price: €120 - €180
Vertaelinge in verzen, van den CXIII. psalm van David, ter gelegentheyd der verlossinge van de wel-edelen heeren Mr. Donnoghue en van Caloen, weggevoert den 4. Maerte, als Pands-Mannen over de Stad Brugge, door het Fransch Krygs-Volk en werderom gebracgt den 9. October, ten Jaere 1793bid
Click to enlarge image 484 D'OUTREMAN, Philippus

price: €40 - €60
Den Christelycken onderwyserbid
Click to enlarge image 485 DREXEL, Jeremias SJ (1581-1638)

price: €70 - €90
Ioseph Aegypti prorex descriptus et morali doctrina illustratusbid
Click to enlarge image 486 [DROGO BERGENSIS]

price: €90 - €140
Wonderlyk leven van de Heylige Godelieve, maegd en martelaeressebid
Click to enlarge image 487 DUCLOS

price: €50 - €80
Het Heilig Jaar, dat is een boeksken voor den Jubelaflaat van 1901bid
Click to enlarge image 488 [GEBEDENBOEK]

price: €90 - €140
Dit is het boecxke[n] gheheeten S. Annen cranskenbid
Click to enlarge image 489 HAEFTENUS, Benedictus

price: €200 - €300
Schola cordis, sive aversi a Deo cordis, ad eumdem reduction et structiobid
Click to enlarge image 490 [HEILIGENLEVENS]

price: €100 - €200
Het leven ende mirakelen van de H. Wivina, eerste abdisse en fondaterse der edele en vermaerde abdye van Grooten Bygaerdenbid
Click to enlarge image 491 JOSEPH VAN DE H. BARBARA

price: €80 - €140
Het geestelyck kaert-spel met herten troef, oft het spel der liefde... Den derden druckbid
Click to enlarge image 492 KOLDEWEIJ, Jos - TAHON, Eva - GEYSEN, Inge

price: €30 - €60
Liefde en devotie. Het Gruuthusehandschriftbid
Click to enlarge image 493 LATOME, Jean

price: €120 - €180
Corsendonca sivi coenobii canonicorum regularium ordinis S. Augustini de Conserdoncqbid
Click to enlarge image 494 LE PELLETIER, Jean

price: €100 - €140
Dissertations sur l'arche de No, et sur l'hemine et la livre de S. Benoistbid
Click to enlarge image 495 [LOYOLA, Ignatius de]

price: €90 - €120
Regulae Societatis Jesubid
 496 [MISSAAL]

price: €300 - €500
Missale Romanumbid
Click to enlarge image 497 NIEREMBERG, Juan Eusebio

price: €70 - €100
Goddelyck leven oft Herbane tot de volmaecktheytbid
Click to enlarge image 498 OOMS, Joannes

price: €90 - €140
Godtvruchtighe ecclesiastyke theologie van de deugden getrocken uyt de Heylighe Schrifture ende Heylighe Vaders, principaelyck uyt de twee honngh-vloeyende Leeraers S. Augustinus ende S. Bernardus / Tractaet van de liefde Godtsbid
Click to enlarge image 499 POORTMAN, Wilco C. (inl.)

price: €20 - €40
Taferelen der voornaamste geschiedenissen van het oude en nieuwe testamentbid
Click to enlarge image 500 ROTA da MARTINENGO, P. Pietro da

price: €70 - €100
Giardino fiorito di varii concetti scritturali, et morali sopra le domeniche e feste dalla circoncisione sin' alla settuagesima ... parte sestabid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 Next page Last page