HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 1083 to 1102 from 1109 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 1083 TAISNE, P. Philippus Franciscus SJ

price: €90 - €140
Het Leven van den H. Franciscus Borgia, eerste Hertoghe van Gandien, Grande van Spagnien (etc.) en naderhant Religieux en derden Generael van de Societeyt Jesu ...bid
Click to enlarge image 1084 [TRIER - HOLY BLOOD]

price: €140 - €200
Pro Abbatia b. Martini Treveren[sis]bid
Click to enlarge image 1085 [TULPOMANIA - SPOTPRENT]

price: €180 - €240
Flora, de Godin, der Bloemen, om haar vinding hoog te roemen, werd hier met haar Tulpen teelt, op een Varken afgebeeldt...bid
Click to enlarge image 1086 VAN MANDER, Karel

price:
Het schilder boeck. Daer na in drij deelen t'leven der vermaerde doorluchtighe schilders des ouden ende nieuwen tydts; Uitleggingh op den metamorphosis Pub. Ovidii Nasonisbid
Click to enlarge image 1087 VAN REYD, Everardus

price: €160 - €200
Belgarum, aliarumque gentium, Annalesbid
Click to enlarge image 1088 (VAN VAERNEWYCK, Marcus)

price: €500 - €800
Die Historie van Belgis, diemen anders namen mach: den Spieghel der Nederlantscher audtheyt. Waer inne men zien mach als in eenen clare[n] spieghel, veel wonderlicke gheschiedenissen...bid
Click to enlarge image 1089 VASSE, A.

price: €700 - €900
La province de Liège illustrée. Spa, ses fontaines, ses promenades, ses salons, ses fêtes et ses jeuxbid
Click to enlarge image 1090 VERNULAEUS, Nicolaus

price: €80 - €120
Apologia pro Augustissima, Serenissima et Potentissima Gente Austriacabid
Click to enlarge image 1091 [VLAAMS RECHT]

price: €120 - €180
Ordonnancien, statuten, edicten en placcaten, soo van weghen der Keyserlycke en Konincklycke Maiesteyten, als heurlieder doorluchtighste voorsaeten graven ende graefneden van Vlaendren. Tweeden druckbid
Click to enlarge image 1092 [VOLKSBOEKJE]

price: €140 - €180
Reynaert den vos ofte het oordeel der dierenbid
Click to enlarge image 1093 VOSGIEN

price: €50 - €70
Dictionnaire géographique ou description de toutes les parties du mondebid
Click to enlarge image 1094 VREDIUS, Olivier

price: €240 - €360
Sigilla Comitum Flandriae et inscriptiones diplomatum ab iis editorum cum expositione historicabid
Click to enlarge image 1095 [WAGENAAR]

price: €50 - €70
Het leeven van Jan Wagenaar. benevens eenige brieven van en aan denzelvenbid
Click to enlarge image 1096 [WAGENAAR]

price: €380 - €450
Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd... ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historiebid
Click to enlarge image 1097 [WAGENAAR, Jan]

price: €200 - €240
Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; In opzigt hunner Lands-gelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden... Xde Deel. Behelzende eene Beschryving van den Tegenwoordigen Staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlandenbid
Click to enlarge image 1098 [WAGENAAR, Jan]

price: €220 - €280
Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; In opzigt hunner Lands-gelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden... Xde Deel. Behelzende eene Beschryving van den Tegenwoordigen Staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlandenbid
Click to enlarge image 1099 [WAGENAAR, Jan]

price: €220 - €300
Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle Volkeren, XIIde deel... Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. Tweede Deel. Vervattende eene Beschryving der Generaliteits Landen, Staats Brabant, Staats Land van Overmaaze, Staats Vlaanderen en Staats Opper-Gelderland met den Staat der Bezetting in de Barriere Plaatsen enz.bid
Click to enlarge image 1100 WAGENAAR, Jan

price: €600 - €700
Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe...bid
Click to enlarge image 1101 WAGENAAR

price: €400 - €600
Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, inzonderdheid die van Holland van de vroegste tyden afbid
Click to enlarge image 1102 WAHLEN, Auguste

price: €160 - €200
Moeurs, usages et costumes de tous les peuples du monde d'après des documents authentiques et les voyages les plus recents. Asie. Océanie. Europe. Afrique, Amériquebid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 Next page Last page