HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 983 to 1002 from 1109 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
Click to enlarge image 983 GOOS, Abraham

price: €3000 - €3500
Nieuw Nederlands Caertboeck waer in volkomentlijcker als oyt te voren vertoont werden de XVII Nederlandenbid
Click to enlarge image 984 GORI, Antonio Francesco

price: €240 - €360
Thesaurus Gemmarum antiquarum astriferarum quae e compluribus dactyliothecis selectae aereis ...bid
Click to enlarge image 985 GRAMAYE, Jean-Baptiste

price: €300 - €400
Antiquitates illustrissimi Ducatus Brabantiae. - Antiquitates illustrissimi Comitatus Flandriaebid
Click to enlarge image 986 GRAMAYE, Jean-Baptiste

price: €180 - €220
Antiquitates illustrissimi Ducatus Brabantiae. - Antiquitates illustrissimi Comitatus Flandriaebid
Click to enlarge image 987 GRAMAYE, Jean-Baptiste

price: €180 - €260
Antiquitates illustrissimi ducatus Brabantiae - Antiquitates illustrissimi Comitatus Flandriaebid
Click to enlarge image 988 GRAMAYE, Joannes Baptista

price: €200 - €300
Bruxella cum suo comitatubid
Click to enlarge image 989 GUICCIARDINI, Louis

price: €1800 - €2600
Description de touts les Pais-bas, autrement appellés la Germanie inferieure, ou basse Allemagnebid
Click to enlarge image 990 GUICCIARDINI, Louis

price: €1400 - €2000
Descrittione di tutti i paesi bassi, altrimenti detti Germania Inferiorebid
Click to enlarge image 991 HAECHT GOIDTSENHOVEN, Laurens van

price: €360 - €450
Chroniicke vande hertoghen van Brabant: verciert met hunne figuren nae t'levenbid
Click to enlarge image 992 HALMA, François

price: €90 - €120
Le grand Dictionnaire François & Flamand ... Het groot Fransch & Nederduitsch woordenboekbid
Click to enlarge image 993 HALMA, François

price: €90 - €140
Woordenboek der nederduitsche en fransche taalen - Dictionnaire Flamand et Françoisbid
Click to enlarge image 994 HENRIQUEZ, Chrysostomo

price: €140 - €200
Quinque prudentes virgines sive B. Beatricis de Nazareth, B. Aleydis de Scharenbecka, B. Idae de Nivellis, B. Ideae de Lovanio, B. Idae de Leuvis, Ordinis Cisterc. praeclara gesta, ex antiquis M. S. eruta ...bid
Click to enlarge image 995 [HEUSSEN, H.F. van]

price: €80 - €100
Batavia Sacra, sive Res Gestae apostolicorum virorum, qui fidem Bataviae primi intuleruntbid
Click to enlarge image 996 HOOFT, P.C.

price: €4000 - €6000
P.C. Hoofts Nederlandsche historien, seedert de ooverdraght der heerschappye van Kaizar Kaarel den Vyfden op Kooning Philips zynen zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje. Met het vervolgh tot het einde der Landtvooghdye des Graaven van Leicester. De derde drukbid
Click to enlarge image 997 [HOOGHE, Romeyn de]

price: €500 - €700
Esopus in Europa, gedrukt na de Romeinse Copybid
Click to enlarge image 998 HOUBRAKEN, Arnold

price: €180 - €220
De groote Schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. Zynde een vervolg op het schilderboek van K. v. Mander. Den tweeden drukbid
Click to enlarge image 999 [HOUTSNEDEN en GRAVURES]

price: €100 - €160
Houtsnedenbid
Click to enlarge image 1000 HOUWAERT, Jehan Baptista

price: €140 - €200
Pegasides pleyn ofte den lust-hof der maechdenbid
Click to enlarge image 1001 HUYDECOPER

price: €70 - €90
Proeve van Taal- en dichtkunde in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels Ovidiusbid
Click to enlarge image 1002 [HUYSMANS, Daniël]

price: €100 - €120
Leven ende deughden vande weerdighe Agnes van Heilbagh gheestelycke dochter onder de bestieringhe der Societeyt Iesubid
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 Next page Last page