HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 15 from 18 Next lot Last lot
Lot nr:15
Book nr:20567
Author:MERIAN, Maria Sybilla
Title:Over de Voortteeling en Wonderbaerlyke Veranderingen der Surinaamsche Insecten, Waar in de Surinaamsche Rupsen en Wormen, met alle derzelver Veranderingen, naar het leeven afgebeelt en beschreeven worden; zynde elk geplaatst op dezelfde Gewassen, Bloemen en Vruchten, daar ze op gevonden zyn: Beneffens de Beschryving dier Gewassen. Waar in ook de wonderbare Padden, Hagedissen, Slangen, Spinnen en andere zeltzaame Gediertens worden vertoont en beschreeven. Alles in Amerika (...) naar het leeven en
Town:Amsterdam
Publisher:J.F. Bernard
Year:1730
Description:Gr. in-f° (52,5 x 36 cm), [8], 51 pp, front. gravé, vignette sur le titre et 72 planches par P. Sluyter et J. Mulder d'après M.S. Merian. Les 4 premières pages avec galerie de vers restaurée dans la marge blanche inférieure.
Relié avec: De Europische Insecten, Naauwkeurig onderzogt, na 't leven geschildert, en in print gebragt door -: Met een korte Beschryving, waar in door haar gehandelt word van der Rupsen begin, Voedzel en wonderbare Verandering, en ook vertoont word De Oorspronk, Spys en Gestalt-verwisseling, de Tyd, Plaats en Eigenschappen der Rupzen, Uiltjes, Vliegen en andere diergelyke bloedeloose Beesjes. Hier is nog bygevoegt Een naauwkeurige Beschryving van de Planten, in dit Werk voorkomende; en de Uitlegging van agtien nieuwe Plaaten. [2], 84 pp, vignette gravée sur le titre et 184 gravures sur 47 planches.
Relié en veau d'époque, doré et mosaïqué, par l'atelier Leaf Lyre, Middelburg. Ornement losangeaire central, dans une triple bordure, petits ornements dans les coins (trois glands et feuille en forme de lyre). Dos à 9 nerfs, charnières faibles aux extrémités. Storm van Leeuwen IIB, 4.2.8: "The quality of the work, both technical and aesthetic, suggests a workshop that produced luxury bindings on a regular basis, and the few surviving bindings represent goods that were quite rare for the time." (p.629)
Note:Les deux ouvrages les plus importants par la fameuse Maria Sybilla Merian, les Surinaamsche Insecten en quatrième édition, les Europische Insecten en première édition folio. 1) Nissen, BBI 1341; Hunter 484; 2) Nissen, BBI 1342; Hunter 483
Price:€45000
Images:
No images available
First lot Previous lot ... 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Next lot Last lot