HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First lot Previous lot Lot 11 from 93 Next lot Last lot
Lot nr:11
Book nr:18174
Author:BRUYN, Cornelis de (1652-1727)
Title:Reizen van Cornelis de Bruyn, door de vermaardste deelen van Klein Asia, de Eylanden Scio, Rhodus, Cyprus, Metelino, Stanchio &c. Mitsgaders de voornaamste steden van Aegypten, Syrien, en Palestina
Town:tot Delft
Publisher:by Henrik van Krooneveld
Year:1698
Description:In-folio (32,5 cm), allegorisch front. (getekend door R. du Val, gegraveerd door Mulder). [9] ff, 398 pp, [4] ff. Oud bibliotheekstempeltje op de titel. Met een uitslaande kaart van het Middellandse Zeegebied, portret van de auteur (naar Godfrey Kneller) met lofdicht, koperen platen, gedeeltelijk in tekst, gedeeltelijk buiten tekst, genummerd 1 tot 210, naar tekeningen van de auteur. Onder andere enkele zeer lange en indrukwekkende panoramische zichten, van Constantinopel, Jeruzalem, Aleppo e.a, waarvan soms de marges vaak iets te kort zijn afgeknipt. Scheurtjes in pp. 17, 181 en 187 vakkundig hersteld, marges van plaat 6 afgeknipt, grote scheur in p. 83 zonder verlies, klein hoekje van plaat 72 na verlies met de hand weer bijgetekend. Register en lijst van de platen achterin. Plooien vakkundig versterkt in de panoramische zichten. Vakkundig gerestaureerde band in vol donkerbruin kalfsleder uit de tijd
Note:The Dutch painter and traveler, Cornelius de Bruyn, traveled to Constantinople and the empire between 1677 and 1684. First and only edition in Dutch. Gay, n 2101; Tiele n207 ; Henze I, 378.
In folio (32,5 cm), allegorical front. (by R. du Val, engraved by Mulder). [9] ff, 398 pp, [4] ff. Old library stamp on title.
With a folding map of the Mediterranean, a portrait of the author (after Godfrey Kneller) with a laudatory poem, copper engravings, partly in text, partly not in text, numbered 1-210, after drawings by the author.
Include some very long and impressive panoramic views, of Constantinople, Jerusalem, Aleppo and other cities, some margins are cropped.
Small tears in pp. 17, 181 and 187 professionally restored, margins of plate 6 cut, large tear in p. 83, without loss, small corner of plate 72 drawn by hand, after loss. Index and list of plates in the back. The folds of the folding panoramic plates are professionally reinforced
Price:€4950
Images:
No images available
First lot Previous lot ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... Next lot Last lot