HOME    AUCTIONS    SEARCH    BOOK FAIRS    CALENDAR    LINKS    PRESS RELEASES    ABOUT    CONTACT
AUCTIONS

First page Previous page Lots 61 to 73 from 73 Next page Last page
 Lot nr  Author & priceTitle
 61 SOUCI, Antoine

price: €450
Almanac historique, nommé le messager boiteux, contenant les observations astrologiques sur chaque mois, le cours du soleil & de la lune, & le changement de l'air de jour en jour, exactement calculé pour l'An de Grace 1785 + 1786 + 1787 + Ephémerides ou observations astrologiques qui contiennent la description des quatre saisons ... -----
 62 SPANHEIM

price: €600
Histoire de la papesse Jeanne, fidelement tirée de la dissertation latine de mr. de Spanheim, Premier Professeur en l'Université de Leyde -----
 63 [SWEERTS, Hieronymus]

price: €450
Koddige en ernstige opschriften, op luyffens, wagens, glazen, uithangborden, en andere taferelen -----
 64 DEVILLE, Antoine (1596-1656)

price: €650
Les fortifications du chevalier Antoine de Ville, contenans la manière de fortifier toute sorte de places ... -----
 65 VRIES, Simon de

price:
De doorlughtige weereld voorstellende een zeer nette genealogische, historische en politische beschrijvingh aller tegenwoordig levende Keyseren, Koningen, Vorste en Graven; nevens de staten en republiquen des geheelen Aerdbodems. -----
 66 [WEEDE, Johan van]

price: €300
Deductie vertonende dat den Heere Johan van Weede Heere van Weede &c. Domdeken 't Utrecht, echt en recht geboren is uyt de Familie van Weede, jonger Soon van den Huyse van Amesfoord -----
 67 GOTTSCHED

price: €1950
Heinrichs von Alkmar Reineke der Fuchs; nach der Ausgabe von 1498 ins hochdeutsche übersetzet, und mit einer Abhandlung ... -----
 68 WELLENS

price:
Der algemeyne verzaemelinge, van de werken van Syne Doorlugtigste Hoogweerdigheyd, Jacobus Thomas Josephus Wellens; Bisschop van Antwerpen, = Generalis collectionis, omnium operum Illustrissimi ac Reverendissimi Domini, Domini Jacobi Thomæ Josephi Wellens; Episcopi Antverpiensis ... -----
 69 [VOLKSBOEK]

price: €300
Een schoone historie van den edelen Jan van Parys, koning van Vrankryk, ..., zeer plaisant en vermaekelyk om lezen. -----
 70 [VOLKSBOEK]

price:
Honderd schoone exempelen, tot aenwysinge der deugden, byeen vergadert uyt diversche zoo oude als nieuwe wereldlyke en geestelyke schryvers... -----
 71 [VOLKSBOEK]

price:
Nieuw natuerlyk toover-boek of den nieuwen vermeerderden zak der konsten ... -----
 72 [VOLKSBOEK]

price: €475
Reynaert den Vos ofte het oordeel der dieren. -----
 73 WILLEMS, L. (inleiding)

price: €375
Reynaert de Vos herdruk van de Plantijnsche uitgave van 1566 -----
First page Previous page 1 | 2 | 3 | 4 Next page Last page